Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden downloaden.

Op al onze offertes en/of transacties met derden zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen, waarin onder meer is opgenomen een beperking van de aansprakelijkheid. Zij zijn op 15 oktober 1982 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Tevens kunt u hier de service voorwaarden downloaden die van toepassing zijn bij het gebruik van SBS Telematics producten.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier