Het onzichtbare gevaar van het het edelgas radon

Radon is een radioactief edelgas wat van nature voorkomt in zand, klei en gesteente en dus ook in bouwmaterialen zoals bakstenen, natuursteen, beton en cement. In feite komt radon in elke gebouw voor. Het RIVM heeft berekend dat radon in Nederland per jaar leidt tot ca. 250 gevallen (bron) van longkanker. Hoe kun je jezelf hiertegen beschermen?

Gevaar schuilt in de combinatie met fijnstof

Radon is op zichzelf niet gevaarlijk. Het is een edelgas wat niet reageert met andere stoffen. Radioactief is het wel, maar omdat je het na inademen ook weer uitademt, is het op die manier niet acuut gevaarlijk. Het gevaar schuilt in de combinatie met fijnstof.

Radioactieve deeltjes hechten zich aan fijnstof

Het van nature reuk- en kleurloze radioactief radon, heeft de eigenschap uiteen te vallen in verschillende deeltjes. Deze radioactieve deeltjes hechten zich aan in de lucht aanwezig fijnstof. Bij het inademen blijft fijnstof deels achter in de longen. Eenmaal daar zorgt de radioactieve straling voor gevaar.

Hogere concentraties bij het slopen van steen en beton

Hogere concentraties door radon geïnfecteerd fijnstof komen bijvoorbeeld vrij bij het slopen van steen en beton. Hoge concentraties worden ook in kruipruimtes en kelders aangetroffen, waar het gas zich ophoopt. Ook in natte kruipruimtes komt radon vrij uit opkomend grondwater.

Maatregelen om blootstelling te reduceren

Omdat fijnstof een drager is van deze radioactieve deeltjes, is het belangrijk om concentraties ingeademd fijnstof zo laag mogelijk te houden.

Voor bewoners

Voor bewoners is het belangrijk om de woning goed te ventileren door roosters open te zetten of zo nu en dan ramen en deuren te openen zodat de woning goed kan doorluchten. Opkomend radon uit de kruipruimte reduceer je door de kruipruimte goed te ventileren. Zorg daarom dat ventilatieroosters in de kruipruimte niet verstopt zitten. Het afdekken van de bodem van de kruipruimte en/of de vloer helpt ook.

Voor bouwprofessionals

Voor bouwprofessionals, mensen die beroepsmatig met fijnstof van beton en steen te maken hebben, is het erg belangrijk om inademing van fijnstof te beperken. Wegwerpmaskers bieden weinig bescherming. Beter is het om duurzame adembescherming te gebruiken zoals een halfmasker of volgelaatsmasker met een P3 filter. In slecht ventilerende ruimtes dien je een ademluchtsysteem te gebruiken die schone verse lucht in het masker blaast. Dit voorkomt zuurstoftekort of verstikking door een te hoge concentratie kooldioxide.

Meer weten?

Wil je meer weten over bescherming tegen fijnstof of heb je een andere vraag over radon of adembescherming? Bel ons op 088 – 130 6030 of stel een vraag via onderstaand formulier.

    UP
    Heb je een vraag?
    Bel 023 – 554 67 66
    App +31 (0) 6 135 582 70
    of ga naar contactformulier