Chemische resistentielijst voor rubber slangen

In onderstaand overzicht vind je voor veel voorkomende materiaalsoorten voor slangen (natuurrubber en synthetische materialen), een advies m.b.t. het gebruik voor verpompen en transport van chemicaliën.

Op de horizontale as vind je de materiaalsoorten terug die in slangen worden toegepast. Op de verticale as een reeks van 669 (!) chemische stoffen. Voor iedere combinatie kun je a.h.v. het cijfer aflezen in welke mate het materiaalsoort bestand is tegen de chemische stof.

Zoek je een specifiek stof? Dan kun je ook zoekfunctie van je browser op een desktop (CRTL/CMD +F), of die van je smartphone gebruiken om in de tabel te zoeken.

Bij twijfel of bij zware toepassingen (hoge druk, extreme temperaturen, zware chemicaliën), neem altijd contact op met onze deskundigen voor advies. Ook voor geschikte slangkoppelingen en pakkingen. We helpen je graag.

Informatieschema oplosmiddelen

Veel voorkomende oplosmiddelen samengevat:

Aromatische oplosmiddelen: benzeen, cumeen, p-cumeen, naftaleen, tolueen, xyleen, cresol, styreen, cyclohexaan en combinaties hiervan.
Alifatische oplosmiddelen: propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, dipenteen, tripropyleen.
Gehalogeneerde oplosmiddelen: chloroform, dichloorbenzeen, dichloorethyleen, methylbromide, methyleenchloride, benzylchloride, tetrachloormethaan, trichloorethyleen, koolstofdisulfide, terpentine, perchloorethyleen, dichloorethaan.
Ketonische oplosmiddelen: aceton, methylketon, iso-butylketon, methylethylketon, methyliso-butylketon.
Ester oplosmiddelen: butylacetaat, methylacetaat, amylacetaat, isobutylacetaat.
Aminen: aniline, ethyleendiamine, diethanolamine, triethanolamine, dimethylamine, monoethanolamine.
Alcoholen: methanol, ethanol, propanol, butanol, glycerol.

! Waarschuwing !

De volgende informatie is gebaseerd op hoogst betrouwbare laboratoriumtests. Desondanks kun je deze lijst alleen als richtlijn gebruiken, omdat we moeten aannemen dat er bij de keuze van de rubbersamenstelling zaken kunnen variëren, zoals de temperatuur, vloeistofconcentratie, type chemische stof en invloeden vanuit de omgeving.

Alle gegevens zijn geldig bij 20 °C (70 °F) tenzij anders is aangegeven.

Overzicht chemische bestendigheid

LEGENDA: “1” = Geschikt, “2” = Enige aantasting; beperk blootstelling, “3” = Niet geschikt, “-” = Geen gegevens

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chemische resistentielijst bron: IVG Colbachini spa
Vervoerde vloeistof of materiaal sbr nr Epdm epr iir cr nbr modified pe-x csm fkm Pe-x Pe-uhmw pfa-fep
Aardgas 3 3 3 3 3 3 1/2 - 2 1 1 1 1
aceetaldehyde 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 1 1
Acetofenon - - 2 1 2 - - 2 - - 1 1 1
Aceton 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
Acetoncyanohydrine - - 1 1 2 - - - - - 1 1 1
Acetylaceton 3 3 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1
Acetylchloride 3 3 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1
Acetyleen 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Acetyleendichloride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1
Acetylpropionyl 3 3 - 2 - - - 2 3 3 1 1 1
Acroleïne 3 3 2 2 2 - - - 2 1 1 2 1
Acrylonitril - - 3 3 3 - - 1 - 3 1 2 1
Acrylonitril - - - - - - - 1 - - - - 1
Adipinezuur 2 - 2 1 2 2 - - - - 1 1 1
Allylacetaat - - - - - - - - - 2 1 1 1
Allylalcohol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Allylbromide - - - - - - - 2 - 2 1 2 1
Allylchloride - - - - - - - 2 - 2 1 2 1
Aluminiumacetaat 2 2 1 1 2 2 3 1 2 - 1 1 1
Aluminiumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aluminiumfluoride 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Aluminiumhydroxide 2 1 - 1 1 1 - 1 2 2 1 1 1
Aluminiumnitraat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aluminiumsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aluminiumsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aminobenzeen - - - - - - - 2 - - 1 2 1
Aminoethanol 2 2 1 1 1 - 2 1 2 - 1 1 1
Ammoniak 3 3 3 3 3 3 3 2 3 - 2 2 1/2
Ammoniakopl. 10% 2 2 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1
Ammoniakopl. 50% 2 2 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1
Ammoniumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Ammoniumfosfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Ammoniumhydroxide 2 2 2 1 - 1 - 1 2 3 1 1 1
Ammoniumnitraat 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Ammoniumsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Ammoniumsulfiet 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Ammoniumtrisulf. 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Amylacetaat 3 3 3 3 2 2 - - - - 1 1 1
Amylaceton 3 3 3 3 3 3 - - - - 1 1 1
Amylalcohol 2 2 2 1 2 - - 1 - - 1 1 1
Amylamine 2 2 2 1 1 - - 2 - - 1 1 1
Amylamine 2 2 - 1 2 - - - 3 - 1 1 1
Amylbromide 3 3 2 2 - - - 2 - - 1 1 1
Amylchloride 3 3 2 2 - - - 2 - - 1 1 1
Amylfenol - - - - - - - - - 1 1 1 1
Amylftalaat - - 2 1 2 - - - - 2 1 1 1
Amyloleaat - - - - - - 1 - - - 1 1 1
Anethol 3 3 3 3 3 - 3 2 - 2 2 3 1
Aniline 3 3 2 1 2 - - 2 - 2 1 1 1
Aniline - - - 2/3 - - - 1/2 - - 1/2 1/2 1
Antimoonpentachloride - - - - - - - - - - 1 1 1
Appelzuur 3 2 - 2 - - - 2 2 1 1 1 1
Aromatische teer - - - - - - 2 - - 1 1 2 1
Arseenzuur 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Ascorbinezuur - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1
Asfalt 130°C - - - - - - 3 - - 2 3 3 1/2
Asfalt 80°C - - - - - - 1 - - 1 3 2 1
ASTM BRANDSTOF A 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1
ASTM BRANDSTOF B 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1
ASTM BRANDSTOF C 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 1
ASTM OLIE nr.1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1
ASTM OLIE nr.2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1
ASTM OLIE nr.3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1
Azijn 2 2 1 1 1 - 3 2 2 3 1 1 1
Azijnzuur 3 3 3 - - 2 - 1 - - 1 1 1
Azijnzuur 10% 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 1
Azijnzuur 50% 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1
"Azijnzuur, watervrij" 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1
Azijnzuuranhydride 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 1 1 1
Bariumcarbonaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bariumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bariumhydroxide 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bariumsulfide 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Benzalchloride - - - 2 - - - - - - 1 1 1
Benzaldehyde 3 3 2 1 2 - 3 - - - 1 1 1
Benzaldehyde 3 3 2 1 2 - - 2 - - 1 1 1
Benzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1
Benzeencarbonzuur - - - - - - - 2 - 1 1 1 1
Benzeensulfonzuur 10% - - - - - - - - - 1 1 1 1
Benzine 3 3 3 3 3 - 1 2 3 1 1 1 1
Benzoëzuur 3 3 3 3 3 3 - 1 2 1 1 1 1
Benzotrichloride - - - - - - - - - - 2 3 1
Benzylacetaat 3 3 3 2 2 - - 2 - 3 1 2 1
Benzylalcohol 3 3 3 2 3 3 - 1 - 1 1 1 1
Benzylchloride - - - 2 - - - - - 2 1 2 1
Bier 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Bietsuikerdrank 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Bleekmiddel (2-12%chloor) - - - 2 - - - - - 2 1 2 1
Boorzuur 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Bordeauxse pap - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Boterzuur - - - 2 - - - 1 - 1 1 - 1
Boterzuur 3 3 - 2 - - 3 2 - 2 1 1 1
Boterzuuranhydride - - - - - - - - 2 - 1 - 1
Brandstof B (ASTM) 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1
Brandstof C (ASTM) 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1
Broom 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1/2
Broombenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1/2
Broomchloormethaan 3 3 3 2 - 3 3 2 - - 2 2 1
Broomethaan 3 3 3 - - - 3 2 - - - - 1
Broomtolueen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - - 1
Broomwaterstofzuur 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1
Broomzuur - - - - - - - - - 2 3 3 1/2
Bunkerolie 3 3 3 3 3 2 1 2 - 1 1 1 1
Butaan 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1
Butadieen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Butanal 3 3 2 1 2 - 3 - - 3 1 1 1
Butanol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Butanon - - - - - - - - - - 1 1 1
Butyl Carbitol 3 3 2 1 - - - - 3 1 1 1 1
Butyl Cellosolve 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1
Butylacetaat 3 3 - 2 2 - - 2 - 3 1 1 1
Butylacrylaat 3 3 3 3 3 3 - 2 3 3 1 2 1
Butylalcohol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Butylaldehyde - - 2 1 2 - - - - - 1 1 1
Butylamine - - 2 1 2 - 2 2 - - 1 1 1
Butylbenzeen - - - - - - - - - 1 1 1 1
Butylbenzoaat - - - 2 - - - - - 1 1 - 1
Butylbromide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - 1
Butylbutyraat - - - - - - - - - - 2 - 1
Butylchloride 3 3 3 - - 3 3 3 - 2 2 - 1
Butyleen - - 3 3 - 3 2 3 - 1 - - 1
Butylether 3 3 - - - 2 3 2 - - 1 1 1
Butylether aceetaldehyde - - - 1 2 - - - - - 1 - 1
Butylfenol - - - - - - - - - 1 1 1 1
Butylftalaat 3 3 - 2 2 - - - - 2 1 1 1
Butylglycol - - 2 1 - - - - - - 1 1 1
Butyloleaat 3 3 - 2 2 - 3 - - 1 1 - 1
Butylstearaat 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1
Cadmiumacetaat 3 3 2 2 - - - 1 - - 1 1 1
Calciumacetaat 3 3 2 1 2 2 - 1 3 3 1 1 1
Calciumaluminaat 1 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1
Calciumbichromaat - - 2 1 2 - - 1 1 - 1 - 1
Calciumbisulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calciumcarbonaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calciumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calciumhydroxide 2 1 1 1 1 - - 1 2 1 1 1 1
Calciumhypochloriet 3 3 2 1 2 - 3 1 - - 1 1 1
Calciumhypochloriet 2 2 1 1 1 2 1 - 2 1 1 1 1
Calciumnitraat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calciumpolysulfide 3 3 1 1 1 1 3 - 1 1 1 1 1
Calciumsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Calciumsulfide 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Castorolie 2 - - - 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Cellosolve - - 2 1 1 - 2 - - - 1 1 1
Cellosolve acetaat 3 3 - 2 2 - - - - - 1 1 1
Chemische reinigingsvloeistof - - - - - - 2 - - 1 - - 1
Chloor (droog) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1/2
Chloor (nat) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Chloorazijnzuur 3 3 2 1 2 - - - - 3 1 1 1
Chloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 1 1
Chloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Chloorbenzol 3 3 3 - - - - - - 1 1 1 1
Chloorbroommethaan - - - - - - - - - - 1 1 1
Chloorbutaan 3 3 3 - 2 - - - - 1 2 2 1
Chloorpentaan 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 1
Chloorsulfonzuur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1/2
Chloortolueen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1/2
Chloortrifluoride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Chloroform 3 3 - - - - - - - 1 2 2 1
Chroomsulfonzuur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 3 1
Chroomzuur 3 3 - 2 - 3 3 2 - 1 1 1 1
Citroenzuur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Clooraceton 3 3 2 1 2 - - - - 3 1 1 1
Cokesgas 3 3 - - - - 2 - 1 - - - 1
Cokesovengas 3 3 3 3 3 3 2 3 - 1 1 1 1
Creosoot 3 3 3 3 3 - 2 - - 1 1 1 1
Cresolen 3 3 3 3 3 3 - 2 - 1 1 1 1
Cresolzuur 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 1
Crotonaldehyde 3 3 2 1 2 3 - 1 - 3 1 1 1
Cumeen 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1
Cyclohexaan 3 3 3 3 - - 1 1 - - 1 1 1
Cyclohexanol 3 3 - 2 - - - 1 - 1 1 1 1
Cyclohexanon 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1
Cyclopentaan 3 3 3 3 3 3 - 3 3 1 1 1 1
Cyclopentanol 3 3 2 1 - - - 1 - 2 1 1 1
Cyclopentanon 3 3 - 2 - - - 2 - 3 1 1 1
Dcaline 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Decahydronaftaleen - - - - - - - - - - 1 1 1
Decanol - - 2 1 2 - 1 1 - 2 1 1 1
Decylalcohol 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1
Decylaldehyde - - 2 1 1 - - - - 2 1 1 1
Decylbutylftalaat 3 3 - 1 1 - 2 - - 2 1 1 1
Decylcarbinol - - - 2 - - - 1 - - 1 - 1
Diacetonalcohol 2 2 - 1 1 - - 1 2 2 1 1 1
Diamylamine 2 3 2 1 2 - - 1 - - 1 1 1
Diamyleen 3 3 3 - 3 3 - - - 1 1 1 1
Diamylfenol 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 1
Diamylnaftaleen 3 3 - - 2 - - - - 2 1 1 1
Dibenzylether 3 3 3 2 2 - - - - - 1 - 1
Dibroombenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 1 1
Dibroomethaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 1
Dibutylamine 3 3 - 2 3 3 - 1 3 - - - 1
Dibutylether 3 3 - 2 2 - - 1 - - 1 1 1
Dibutylftalaat 3 3 - 2 2 - 3 - 3 - 1 1 1
Dibutylsebacaat 3 3 - 1 2 - - 1 3 - 1 1 1
Dicalciumfosfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dichloorazijnzuur 3 3 - 2 - 3 3 - 3 3 1 1 1
Dichloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Dichloorbutaan 3 3 3 3 3 3 - - 3 1 1 - 1
Dichloordifluormeth. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 - - 1
Dichloorethaan 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 1
Dichloorethyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Dichlooretylether 3 3 3 - 3 3 3 2 3 - 1 1 1
Dichloorhexaan 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 1 1 1
Dichloormethaan 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 1 1 1
Dichloorpentaan 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 1 - 1
Dichloorpropaan 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 1 - 1
Dichloorpropeen 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 2 2 1
Dierlijke vetten 3 3 3 3 1/2 2 1 1 2 1 1 1 1
Diesel 3 3 3 3 3 3 1 2 - 1 1 1 1
Diethanolamine 2 2 1 1 1 2 2 1 2 - 1 1 1
Diethylamine 2 2 2 1 2 - - 1 - - 1 1 1
Diethylamine 2 2 1 1 1 2 2 1 2 - 1 1 1
Diethylbenzeen 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 1
Diethylcarbinol - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1
Diethyleenglicol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diethylether 3 3 - 2 - - - 1 - 3 1 1 1
Diethylftalaat 3 3 - 1 2 3 2 2 - - 1 1 1
Diethylketon 3 3 2 1 2 3 - - - 3 1 1 1
Diethyloxalaat 1 1 1 1 1 - - 1 - - 1 1 1
Diethylsebacaat 3 3 - 1 2 3 - 2 - - 1 1 1
Diethylsulfaat - - - 2 - - - 1 - - 1 - 1
Difenylftalaat 3 3 - 1 - - - - - - 1 1 1
Dihydroxidiethylether - - 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Diisobutylketon - - 2 1 - - - - - - 1 1 1
Diisodecylftalaat 3 3 2 1 1 - 3 - - 3 1 1 1
Diisooctyladipate 3 3 2 1 1 - 3 - - 3 1 1 1
Diisooctylftalaat 3 3 2 1 1 - 3 - - 3 1 1 1
Diisopropylamine 2 2 - 1 1 - - 2 2 - 1 1 1
Dimethylamine 2 2 2 1 1 - 2 2 - - 1 1 1
Dimethylbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Dimethylcarbinol 2 2 1 1 1 - 2 1 1 3 1 1 1
Dimethylether 3 3 - 2 - - - 1 - 3 1 1 1
Dimethylfenol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 - - 1
Dimethylformamide - - - 2 2 - - 2 - - 1 1 1
Dimethylftalaat 3 3 - 2 2 - - 1 - 2 1 1 1
Dimethylketon 3 3 - 1 - - - 1 - 3 1 1 1
Dimethylsulfaat 3 3 - 3 3 - - 1 - - 1 1 1
Dimethylsulfoxyde 3 3 - - - - - - - - 1 1 1
Dinitrobenzeen 3 3 - 2 2 - - - - 1 1 1 1
Dioctyladipate 3 3 - 1 1 - 2 - - 2 1 1 1
Dioctylftalaat 3 3 - 1 1 - - - - 2 1 1 1
Dioxaan 3 3 2 2 2 - 3 2 - 3 1 1 1
Dioxolaan 3 3 3 2 3 - - 2 - 3 1 1 1
Dipenteen 3 3 - - - - - 2 - 1 - - 1
Dipropylamine 2 2 2 1 1 - 2 1 2 - 1 1 1
Dipropyleenglicol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Distikstofoxidegas 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Divinylbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Dodecylbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Dowper 3 3 3 3 3 - 2 - - 1 1 1 1
Dowtherm A en E 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1 1 1 1
Ethanol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Ethanolamine 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1
Ethyl-butylether 3 3 - 2 - - 3 - 3 - 1 - 1
Ethylacetaat 3 3 - 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1
Ethylacetoacetaat 3 3 - 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1
Ethylaceton 3 3 - 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1
Ethylacrylaat 3 3 - 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1
Ethylaldehyde - - 2 1 1 - - - - 3 1 1 1
Ethylaluminiumdichloride 3 3 - - - - - - - 2 1 1 1
Ethylamine - - 2 1 1 2 - 1 - - 1 1 1
Ethylbenzeen 3 3 3 3 3 3 2/3 3 3 1 1 1 1
Ethylbromide 3 3 3 3 3 3 2/3 - - 1 1 1 1
Ethylbutanoaat 3 3 - 1/2 - - - - - 3 1 1 1
Ethylbutylacetaat 3 3 2 1/2 1/2 - - 2 - 3 1 1 1
Ethylbutylalcohol 1/2 1/2 1 1 1 - 1/2 1/2 1 2 1 1 1
Ethylbutylamine 2 2 1/2 1 1 - 2 1 2 2 1 1 1
Ethylbutylketon 3 3 2 1/2 1/2 - - - 2 3 1 1 1
Ethylbutyraldehyde 3 3 - 1 1 - - 1/2 3 3 1 1 1
Ethylcellulose 2 2 2 1/2 2 2 - 1/2 2 3 1 1 1
Ethylchloride 3 3 3 2/3 2/3 - - 2/3 - 1/2 1 1 1
Ethyldichloride 3 3 3 3 3 - - 2/3 - 2 1 1 1
Ethyldiglycol - - 2 1 2 2 - 1 - - 1 1 1
Ethyleenchloorhydrine 2/3 2/3 - 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1
Ethyleendiamine 2 2 1/2 1 1 1 - 2 2 3 1 1 1
Ethyleendibromide 3 3 3 2/3 3 3 - 2/3 3 1/2 2 2 1
Ethyleendichloride 3 3 3 3 3 3 - 3 3 1/2 2 2 1
Ethyleenglycol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ethyleenglycolmonobutylether - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1
Ethyleenoxidegas - - 3 3 3 - - - - 3 1 1 1
Ethylether 3 3 - 2 - - - 1/2 - 3 1 1 1
Ethylformiaat 3 3 - 2 2 2 - 1/2 3 3 1 1 1
Ethylftalaat - - - 2/3 - - - 2 - - 1 1 1
Ethyljodide 3 3 - - - - - 2/3 - 2 2 2 1
Fenol - - - 2 2 - - 1 - 1 1 1 1
Fenol 3 3 3 - 2 - 3 1 - 1 1 1 1
Fenolsulfonzuur 3 3 3 2/3 2/3 - - 1/2 3 3 1 1 1
Fenylhydrazine 2 1/2 2 2 2 3 3 - 3 1 1/2 1/2 1
Fluorbenzeen - - - - - - - - - - 1 1 1
Fluorgas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1 1 1/2
Fluorzuur heet 3 3 3 3 3 - - 1 3 - 1 1 1
Fluorzuur koud 3 3 3 2 1/2 - - 1 1 - 1 1 1
Formaldehyde 2 2 - 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1
Formaline 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Fosforzuur 10-85% 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1
Fosforzuur 10% 1 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1
Freon 12 3 3 3 3 3 2 - 1 3 2 1 2 1
Freon 22 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1
Freon SO2 - - - 1 - 2 - - - - 1 1 1
Furaan 3 3 3 3 3 3 3 1 3 - 1 1 1
Furfural 3 3 3 - 2 3 3 1 - 3 1 1 1
Furfurylalcohol 3 3 3 2 2 3 3 1 - 2 1 1 1
Galluszuur - - 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1
Gechloreerde oplosmiddelen 3 3 3 3 - 3 3 - - 1 1 1 1
Gedenatureerde alcohol 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 1 1
Gesmolten zwavel 2 2 2 1/2 2 - 3 1 2 - - - 1
Gluconzuur 3 3 - 2 - - 3 1 2 - 1 1 1
Glucose 1 1 2 1 1 2 2 2 1 - 1 1 1
Glycerine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Glycol - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1
Glycolen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Glycolzuur - - - 2 - - - 1 - - 1 1 1
Groen residuloog 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
Halon 1211 - - - - - 1 1 - - - - 1 1
Helium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heptaan 3 3 3 3 3 2 1 1 - 1 1 1 1
Heptaancarboxylzuur 3 3 - 2 - - - 1 2 - 1 1 1
Heptanal 3 3 - 1 1 - - 2 3 - 1 1 1
Hexaan 3 3 3 3 3 - 1 2 3 1 1 1 1
Hexafluorkiezelzuur 2 2 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Hexafluorkiezelzuur 3 3 2 1 1/2 3 - 1 1 - 1 1 1
Hexaldehyde 3 3 1 1 2 2 - - 3 3 1 1 1
Hexanol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1
Hexeen 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1
Hexylalcohol 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Hexylamine 2 2 - - 1 - 2 2 3 - 1 1 1
Hexyleenglycol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Hexylmethylketon 3 3 - 2 2 - 3 2 3 3 1 1 1
Houtolie 3 3 3 3 3 2 1 1/2 - 1 1 1 1
Hydraulische olie 3 3 3 3 3 - 1 1 2 1 1 1 1
Hydrazine 3 3 3 3 2 2 3 3 1 - 1 1 1
Iospropanolamine 2 2 - 1 1 - 2 1 3 - 1 1 1
Isoamylacetaat 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1
Isoamylacetaat 3 3 2 1 2 - - - - 3 1 1 1
Isoamylalcohol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1
Isoamylbromide 3 3 3 2 - - - - - 1 1 1 1
Isobutaan 3 3 3 3 3 - 1 - - 1 1 1 1
Isobutylacetaat 3 3 - 2 - 3 - 3 3 3 1 1 1
Isobutylaldehyde 3 3 2 1 1 - 3 - 2 3 1 1 1
Isobutylamine 2 2 1 1 1 - 2 1 2 - 1 1 1
Isobutylbromide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 - 1
Isobutylcarbinol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Isobutylchloride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 - 1
Isobutyleen 3 3 3 - 3 3 2 - 3 1 1 1 1
Isobutylether 3 3 - 2 2 3 3 2 3 - 1 1 1
Isooctaan 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1
Isopentaan 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1
Isopropylacetaat 3 3 - 2 2 3 3 - 3 3 1 1 1
Isopropylalcohol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Isopropylamine 2 2 1 1 1 - 2 1 3 - 1 1 1
Isopropylbenzeen 3 3 3 3 3 3 - - 3 1 1 1 1
Isopropylether 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3 1 1 1
Isopropyltolueen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Jodium 3 3 3 3 3 - - 1 1 3 1 1 1
Kaliumacetaat 3 3 1 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1
Kaliumbisulfaat 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1
Kaliumbisulfiet 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Kaliumcarbonaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Kaliumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Kaliumchromaat - - - 1 1 - - 1 2 1 1 1 1
Kaliumcyanide 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Kaliumdichromaat - - - 1 1 - - 1 2 1 1 1 1
Kaliumhydroxide 2 1 1 1 1 2 2 1 - - 1 1 1
Kaliumhydroxide 2 2 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1
Kaliumnitraat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaliumpermanganaat - - - - - - - 2 1 - 1 1 1
Kaliumsilicaat 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Katoenzaadolie 3 3 3 3 3 - - - - 1 1 1 1
Kerosine 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1
Ketonen 3 3 1 1 1 3 3 - 3 3 1 1 1
Kokosnootolie 3 3 3 3 2 3 1 - - - 1 1 1
Koningswater - - - - - - - 2 - 2 3 3 1/2
Koolstofdioxyde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koolstofdisulfide 3 3 3 3 - - - - - 1 2 2 2
Koper(II)carbonaat 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koper(II)nitraat 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koper(II)sulfaat 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koperchloride 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Kopercyanide 2 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Koperhydraat - - - 1 1 - - - 2 - 1 1 1
Koperhydroxide - - 2 1 1 - - 1 2 - 1 1 1
Kopernitraat 1 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Kopersulfaat 1 2 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Kwik 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Laurylalcohol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1
Laurylalcohol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1
Lavendelolie 3 3 3 3 3 3 2 - 3 1 1 1 1
Lijnzaadolie 3 3 - 2 2 - 1 1 - 1 1 1 1
Linolzuur 3 3 3 - - - 2 - - 2 1 1 1
Loodacetaat 3 2 2 1 2 1 2 1 3 3 1 1 1
Loodsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Loogoplossingen 2 2 1 1 1 - - 1 1 2 1 1 1
Looizuur 2 2 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
LPG 3 3 3 3 3 3 2 - - - 1 1 1
LPG 3 3 3 3 3 - 1 2 - 1 1 1 1
Lucht 160 °C 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 1
Lucht 60 °C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magnesiumacetaat 3 3 - 2 2 - - 1 - - 1 1 1
Magnesiumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magnesiumhydraat 2 2 - 1 1 - 2 1 2 - 1 1 1
Magnesiumhydroxide 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1
Magnesiumsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Maisolie 3 3 3 3 1 2 1 - - 1 1 1 1
Maleïnezuur 3 3 3 2 - 3 3 3 3 - 1 1 1
Maleïnezuuranhydride 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Mangaansulfaat 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Mangaansulfiet 2 2 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Melkzuur (heet) 3 3 - - - - - - - 3 2 2 1/2
Melkzuur (koud) 2 2 - 1 1 1 3 - 2 1 1 1 1
Mesityloxide 3 3 2 2 - - - 2 - - 1 1 1
Methallylalcohol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 3 1 1 1
Methanol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Methoxyethanol 3 3 - 2 - - - 1 - - 1 1 1
"Methyl 1,2-pentaandiol" 3 3 - - - - - 1 - - 1 1 1
Methyl-n-amylketon 3 3 - 1/2 1/2 - - - - 3 1 1 1
Methyl-tert-butylether 3 3 - 2 2 - - - - 3 1 1 1
Methylacetaat 3 3 2 1 2 - - 1 3 3 1 1 1
Methylaceton 3 3 2 1 2 - - 1 3 3 1 1 1
Methylalcohol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Methylallylacetaat 3 3 - 2 - - - - - 3 1 1 1
Methylallylalcohol - - - 2 - - - 1 - - 1 1 1
Methylallylchloride 3 3 - 2 - - - 3 - 3 1 2 1
Methylamylacetaat 3 3 - 2 - - - 3 - 3 1 2 1
Methylamylcarbinol 1 1 1 1 1 - - 1 1 3 1 1 1
Methylbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Methylbromide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Methylbutaan 3 3 3 3 3 - 2 1 - - 1 - 1
Methylbutanol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
Methylbutylketon 3 3 2 1 2 - - - - 3 1 1 1
Methylcarbinol 3 3 - 2 - - - 1 - 3 1 1 1
Methylcellosolve 3 3 2 1 2 - 3 1 3 3 1 1 1
Methylchloride 3 3 3 3 3 3 2/3 3 3 1/2 1/2 1/2 1/2
Methylcyclohexaan 3 3 3 3 3 3 2/3 3 3 1/2 1/2 1/2 1
Methyleenbromide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 2 1/2
Methyleenbromide 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1/2 1/2 1
Methyleenchloride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1/2 1/2 1/2
Methyleenchloride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 2 1/2
Methylethylketon 3 3 2 1 2 - - 3 3 3 1 1 1
Methylethylketon 3 3 2 1 2 - - 3 3 3 1 1 1
Methylhexanol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Methylhexanon 3 3 2 1 1/2 3 3 3 3 3 1 1 1
Methylisobutylcarbinol 2 2 1 1 1 - - 1 3 3 1 1 1
Methylisobutylketon 3 3 3 2 2 3 3 - - 3 1 1 1
Methylmethacrylaat 3 3 3 3 3 - - - 3 3 1 1 1
Methylpropylether 3 3 - 2 2 - - - - 3 1 1 1
Methylsalicylaat 3 3 - 1/2 1/2 - - - - 3 1 1 1
Mierenzuur 2 2 1 1 1 - - 1 2 3 1 1 1
Mierenzuur 3 3 - 2 - - - 1 - - 1 1 1
Monobutylether 3 3 3 2 2 - - - - 3 1 1 1
Monochloorazijnzuur 3 2 - 2 - - 3 1 3 3 1 1 1
Monochloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1/2 1/2 1
Monoclhorodifluormet. 3 3 3 - 2 3 - - - - 1/2 1/2 1
Monoethanolamine 2 1 1 1 1 - 2 - 2 3 1 1 1
Monoethylamine - - 2 1/2 2 - - 1 2 - 1 1 1
MTBE (methyl-tert-butylether) 3 3 - 2 - - - 3 - 3 1 - 1
Nafta 3 3 3 3 3 3 1 2 - 1 1 1 1
Naftaleen 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1
Nafteenzuur 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1
Natrium thiosulfaat 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Natriumacetaat 3 3 3 1 2 - - 1 3 3 1 1 1
Natriumaliminaat 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1
Natriumbicarbonaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natriumbisulfaat 2 2 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
Natriumbisulfiet 2 2 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
Natriumboraat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natriumcarbonaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natriumchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Natriumcyanide 3 3 3 1 1 3 3 1 1 - 1 1 1
Natriumdichromaat - - - 2 - - - - - - 1 1 1
Natriumdichromaat 3 3 3 1 1 - - 1 2 3 1 1 1
Natriumhydroxide 2 1 1 1 1 2 2 1 - - 1 1 1
Natriumhydroxide 2 2 2 1 1 - - 1 2 2 1 1 1
Natriumhypochloriet 3 3 3 2 2 - - 1 2 2 1 1 1
Natriumnitraat 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Natriumperboraat 2 2 2 1 1 2 2 1 1 - 1 1 1
Natriumperoxide 2 2 2 1 1 - - - 2 - 1 1 1
Natriumsilicaat 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Natriumsilicaat 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1
Natriumwaterstoffosfaat 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
Natronkalk 2 2 2 1 1 - - 1 2 2 1 1 1
Natruimmetafosfaat 2 2 2 1 1 2 2 1 2 - 1 1 1
Neohexaan 3 3 3 3 3 3 1/2 2 - 1 1 1 1
Nikkelacetaat 2 2 - 1 2 - 2 - - 3 1 1 1
Nikkelchloride 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nikkelnitraat 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nikkelsulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nitrobenzeen 3 3 3 3 3 3 - - 3 2 1 1 1
Nitrocellulose - - - - - - - - - - 1 1 1
Nitromethaan 3 2 2 1 1 - - - 3 - 1 1 1
Nitropropaan - - - - - - - - - - 1 1 1
Nolaanzuur 3 3 - 1 1 - 2 1 3 - 1 1 1
Nonenen 3 3 3 3 3 - 1/2 - - 1 1 1 1
Octaan 3 3 3 3 3 - 1 - - 1 1 1 1
Octaanzuur 3 3 - 2 - - - 2 - - 1 1 1
Octanol 2 2 2 1 2 - 2 1 2 2 1 1 1
Octylacetaat 3 3 2 2 2 - - 3 3 3 1 1 1
Octylalcohol 2 2 2 1 2 - - 1 - 2 1 1 1
Octylaldehyde 3 3 - 1 2 - - 1 3 3 1 1 1
Octylamine 2 2 2 1 2 - - 2 3 3 1 1 1
Octylcarbinol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 2 1 1 1
Octyleenglycol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1
Oleum 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1/2
Olie petroleum 3 3 3 3 3 2/3 1 - 2/3 1 1 1 1
Oliezuur 3 3 - 2 - - 2 1 3 2 1 1 1
Olijfolie 3 3 - 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1
Ontwikkelaar (foto) 2 2 - - 2 1 1 - 1 - 1 1 1
Oplosmiddelen (water) 2 2 1 1 1 2 1 - - 1 1 1 1
Orthodicloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1/2 1/2 1
Orthodicloorbenzol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1/2 1/2 1
Orthoxyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Oxaalzuur 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1
Ozon 3 3 1 1 1/2 2 3 1 2 3 1 1 1
Palmitinezuur 3 3 - 2 2 - 1 1 3 3 1 1 1
Paraffine 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1
Paraldehyde 3 3 - 1/2 1/2 3 3 - - 3 1 1 1
Paraxyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1/2 1/2 1
Pekel 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Pentaan 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1
Pentachlooretheen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Pentanon 3 3 - 2 - - - - 3 3 1 1 1
Pentasol 1 1 - 1 1 - - - 1 1 1 1 1
Perchloorethyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Petroleum nafta 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1
Petroleumether 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 1 1 1
Petroleumether 3 3 3 3 3 3 1/2 1/2 3 1 1 1 1
Petroleumoliën 3 3 3 3 3 - 1 - 3 1 1 1 1
Picrinezuur (alcoholisch) 2 2 2 - 1/2 - - 2 1 3 1 1 1
Pijnboomolie 3 3 3 3 3 3 3 1/2 3 1 1 1 1
Pineen 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1
Plantaardige oliën 3 3 3 2/3 1 - 1 1 2 1 1 1 1
Polyethyleenglycol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Polyolester 3 3 3 3 - - 1/2 - - 1/2 1 1 1
Polypropyleenglycol 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Propaan 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1
Propaandiol 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Propanol 1 1 1 1 1 - - 1 1 2 1 1 1
Propanolamine - - - - - - - 1 - 3 1 1 1
Propanon - - - 1 2 - - 1 - 3 1 1 1
Propionzuur - - 2 1 2 - - - - - 1 1 1
Propylacetaat 3 3 2 1/2 2 - - 1/2 - 3 1 1 1
Propylalcohol 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - 1 1 1
Propylaldehyde 3 3 2 1 2 - - 1 - 3 1 1 1
Propylbenzeen 3 3 3 3 3 - 2/3 - - 1 1 1 1
Propylchloride 3 3 3 3 3 3 3 - - 2 1 1/2 1
Propyleen 3 3 3 3 3 3 3 1 - 1 1 - 1
Propyleendichloride 3 3 3 3 3 3 3 3 - 2 1 1/2 1
Propyleenglycol 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Propylether - - - 2 - - - 1 - - 1 1/2 1
Resorcinol - - - - - - - - - 2 1 1/2 1
Reuzel 3 3 - 2 1/2 1 1 1 3 3 1 1 1
"Richfield A, 100%" - - - - - - - - - - 1 1 1
"Richfield D, 33%" - - - - - - - - - - 1 1 1
Rioolwater 2 2 3 3 2 1 1 1 1 - 1 1 1
Rode olie 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1
Ruwe olie 3 3 3 3 3 3 1 - - 1 1 1 1
Ruwe petroleum 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1
Salpeterzuur 10% 3 3 2 1 1 - - - 1 1 1 1 1
Salpeterzuur 20% 3 3 3 1 2 - - - 2 1 1 1 1
Salpeterzuur 30% 3 3 3 2 2 - - - 3 1 1 1 1
Salpeterzuur 40-60% 3 3 3 3 3 3 - - 3 2 2 2 1
Salpeterzuur 40% 3 3 3 2 3 3 - - 3 1 1 1 1
"Salpeterzuur rokend" 3 3 3 3 3 3 - - 3 2/3 3 3 1/2
Siliciumesthers - - - - - 1 2 1 - - 1 1 1
Siliconenolie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Siliconenvet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Skydrol 500B - - - 1 2 3 - 2 3 3 1 1 1
Smeeroliën 3 3 3 3 3 2 1 2 - 1 1 1 1
Snijolie 3 3 3 3 - 2 1 - - 1 1 1 1
Sojaolie 3 3 3 2 1 2 1 - 2 1 1 1 1
Stearinezuur 3 3 3 3 3 - 1/2 2 - - 1 1 1
Stearinezuur 3 3 2 1 2 2 2 1 3 3 1 1 1
Steenkoololie 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1
Steenkoolteer 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1
Stikstofgas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stookolie 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 1
"Stoom max. 176°C" 3 3 1 1 1/2 3 3 - - 3 3 3 1
Styreen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
Sulfaminezuur 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1
Sulfonzuur 3 3 3 3 3 3 3 2 2 - 1 1 1
Talg 3 3 3 3 3 - 1 - 3 - 1 1 1
Tallolie 3 3 3 3 3 2 1 - 3 1 1 1 1
Teer 3 3 3 3 3 2/3 2 - - 1 3 2 1
Terpentine 3 3 3 - - 2 1 - - - 1 1 1
Terpentine 3 3 3 3 3 - 1 1 3 1 1 1 1
Terpentine 3 3 3 3 3 3 3 2 - 1 1 1 1
Tert-butylalcohol 2 2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Tert-butylthiol 3 3 3 3 3 - - - - 1 - - 1
Tetrachloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 2 1/2 1
Tetrachloorethaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1
Tetrachloorethyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1/2 1 1
Tetrachloormethaan 3 3 3 3 3 3 - - - 1 1 2 1
Tetrachloormethaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Tetrachloornaftaleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1 1 1
Tetrafluorbroomzuur 2 2 1 1 1 2 - 1 1 2 1 1 1
Tetrafluormethaan - - - - 2 - - - - - 1 1 1
Tetrahydrofuraan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 1/2 1 1
Tin(IV)chloride 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Tinchloride 2 2 2 1 1 - 2 - 1 - 1 1 1
Tolueen 3 3 3 3 3 - 3 - - 1 1/2 1/2 1
Toluïdine 3 3 3 3 3 - 3 - - 2 2 1 1
Toluol 3 3 3 3 3 - 3 - 3 1 1 1 1
Transformatorolie 3 3 3 3 3 2 1 1 - 1 1 1 1
Tributylamine 2 2 - 2 2 2 2 1 3 - 1 1 1
Trichloorazijnzuur 3 3 2 1 2 - - - 3 3 1 1 1
Trichloorbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1
Trichloorethaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 1/2 1/2 1
Trichloorethyleen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1/2 2 2 1
Trichloorpropaan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Tricresylfosfaat 3 3 - 2 2 - - 1/2 3 3 1 1 1
Triethanolamine 3 2 2 1/2 1/2 2 3 1 2 3 1 1 1
Triethylamine 3 3 2 2 2 - - 1 - 3 1 1 1
Triethyleenglycol 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Trimethylamine 3 3 - - - - - 1 - 3 1 1 1
Trinitrotolueen 3 3 3 3 3 3 3 - - 2 2 1/2 1
Tris(2-ethylhexyl)fosfaat 3 3 - 2 2 - - 1 - - 1 1 1
Tungolie 3 3 3 3 3 2 1 1/2 2 1 1 1 1
Ureum - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1
Ureum 2 2 2 1 2 2 2 1 1 - 1 1 1
Verchromingsoplossing 3 3 - 2 - - - - - 1 1 2 1
Verf 3 3 2 2 - - 2 - - 2 1 1 1
Verfoplosmiddelen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Vet 3 3 3 3 3 2 1 - - 1 1 1 1
Vetzuren 3 3 3 3 3 2/3 2/3 2 3 1 1 1 1
Vinylacetaat 3 3 - 2 2 - - 1 3 3 1 1 1
Vinylbenzeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1/2 1 1
Vinylchloride 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
Vinylcyanide 3 3 3 3 3 3 3 2 3 - 1/2 1/2 1
Vinylether 3 3 3 - 2 - - - - - 1 1 1
Vinyltrichloride 3 3 3 3 3 - - 2 - - 1/2 1/2 1
Vliegtuigbrandstoffen 3 3 3 3 3 3 1 - 3 1 1 1 1
Water 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Waterstofcarbonaat 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Waterstofcyanide 3 3 - - 2 2 - 3 3 - 1 1 1
Waterstofdioxide 10% 3 3 - 2 2 - - 1 2 1 1 1 1
Waterstofgas 2 2 - 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Waterstofperchloraat 3 3 - 2 - 3 3 - 2 1 1 1 1
Waterstofperoxide >10% 3 3 - 3 3 - - 1 3 1 1 1 1
Waterstofperoxide 10% 3 3 - 2 2 - - 1 2 1 1 1 1
Waterstofsulfide 3 3 2 1 2 - 3 2 3 3 1 1 1
Wijnen 1 1 - - 1 - 1 - - - 1 1 1
Wijnsteenzuur 3 3 2 1 1 2 2 1 1 - 1 1 1
Xyleen 3 3 3 3 3 3 3 - - 1 2 2 1
Zeepoplossingen 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Zeewater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zilvernitraat 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Zinkacetaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Zinkchloride 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1
Zinkchromaat - - - 1 - - - - - - 1 1 1
Zinksulfaat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zoutzuur - 1 2 2 2 - - 1 - 1 1 1 1
Zoutzuur 15% 3 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Zoutzuur 37% (heet) 3 3 3 2 3 - - 1 3 2 1 1 1
Zoutzuur 37% (koud) 3 2 1 1 2 - - 1 2 1 1 1 1
Zuivere minerale olie 3 3 3 3 3 1/2 1 - - - 1 1 1
Zuurstof 2 2 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1
Zwart residuloog - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 1
Zwavel 3 3 3 2/3 2/3 - - 2/3 2/3 2 1 1 1
Zwaveldioxide 3 3 2 2 - - - - 2 - 1 1 1
Zwaveligzuur (H2S) 3 3 2 1 1 - 3 1 1 - 1 1 1
Zwaveligzuur10% 2 2 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Zwaveligzuur 85% 3 3 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 1
Zwaveltrioxyde 3 3 3 3 - - - - - - 3 3 1
Zwavelzuur - rokend 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Zwavelzuur 25% 3 2 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1
Zwavelzuur 50% 3 3 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1
Zwavelzuur 75% 3 3 2 1 2 - - 1 1 1 1 1 1
Zwavelzuur 96% 3 3 3 2 3 - - 2 2 - 1/2 1 1
Zwavelzuur 98% 3 3 3 3 3 - - 3 3 - 2 2 1

Nog vragen of opmerkingen? Stuur ons en bericht via het contactformulier. Of klik op de chat-knop onderaan deze pagina.
  We vinden je privacy heel belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw gegevens.

  UP
  Heb je een vraag?
  Bel 023 – 554 67 66
  App +31 (0) 6 135 582 70
  of ga naar contactformulier