De uitdaging ligt in het betaalbaar maken van mooie oplossingen

Waterbedrijf Groningen werkt al vele decennia samen met Imbema. In de afgelopen jaren heeft het waterbedrijf o.a. de Hawle-E2 afsluiter en de wide range koppeling aangeschaft en geïmplementeerd. Hoe is de samenwerking bevallen? Een gesprek met Remco van Kan, hoofd Inkoop en Logistiek.

Remco is verantwoordelijk voor de inkoop van suikerklontje tot pompstation. Het Waterbedrijf is een projectorganisatie. Dit betekent dat per project steeds verschillend teams worden samengesteld waar inkoop onderdeel van is. Denk aan infra, werktuigbouwkundige, elektrotechnische projecten, maar ook facilitaire projecten horen hierbij.

Voor levering van producten geldt dat er buiten de afgesloten raamovereenkomsten en vanaf €10.000 standaard prijzen in de markt worden aangevraagd. Allereerst bepaalt de materiaalcommissie de standaarden waarbij de ervaringen uit het verleden worden meegenomen. Vervolgens kan Inkoop aan de slag. Een van de recente grote projecten waar Remco bij betrokken was, is het nieuwe logistiek centrum dat op 11 april 2018 officieel in gebruik is genomen. Dit pand is volledig duurzaam met zonnepanelen, warmtepompen en zónder aardgas. Duurzaamheid is één van de speerpunten van het waterbedrijf.

Remco van Kan Waterbedrijf Groningen

Samenwerking Waterbedrijf Groningen en Imbema

De samenwerking met Imbema gaat heel ver terug, al ver voor Remco’s komst in 2003. Imbema staat bekend om zijn activiteit in de waterinfraprojecten.

Remco: ‘Sterk merk van Imbema is bijvoorbeeld Hawle. Inmiddels zie je dat er ook steeds meer concurrenten op de markt komen. Je ziet trends in de samenleving waardoor de innovatie nu harder gaat dan voorheen: lijmen is een issue, verduurzamen is een issue, Arbo is een issue, grondstoffen zijn een issue. De markt is in een stroomversnelling. Imbema focust op een aantal producten, ze gaan mee met de trends en leveren producten van hoge kwaliteit.’

‘Imbema levert goede producten. De performance en leveringsbetrouwbaarheid is heel goed. Bert van der Giessen (senior sales engineer, Imbema) ondersteunt ons en dat gaat heel goed. Chapeau voor Bert!’

Geen prioriteit voor controle op afstand

Nieuwe ontwikkelingen met ‘slimme’ op afstand controleerbare oplossingen hebben nu niet de hoogste prioriteit binnen Waterbedrijf Groningen. Het is namelijk een spanningsveld tussen kosten en opbrengsten. Remco vertelt dat alle afsluiters binnen het waterbedrijf goed ingemeten zijn via GPS. Dat is ook nodig volgens de wet WION.

Pilot Hawle-E2 schuifafsluiter en wide range koppeling

‘In 2015 hebben we een Hawle-E2 afsluiter aangeschaft voor een werk in Appingedam, deze is erg goed bevallen. Het is een ‘luxe’ afsluiter die onder druk heel makkelijk open en dicht gaat. Hij kost relatief veel geld. Dat is steeds de afweging. Wij leveren het materiaal aan de aannemer en die monteert. Inmiddels passen we hem vaker toe, alleen op echt belangrijke afsluiters zoals belangrijke transportleidingen.’

Imbema levert Waterbedrijf Groningen op basis van een raamovereenkomst de wide range koppelingen. Dit contract loopt af en zal opnieuw in de markt worden gezet.

Veelzijdig: warmte- & wateractiviteiten van Remco van Kan

Remco is sinds 2014 óók Projectmanager voor het WKO Europapark; een groot collectief WKO-net waar klanten op aan gesloten kunnen worden. Dit is een aparte samenwerking tussen Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen Duurzaam en valt onder WarmteStad BV. Het project is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt, door het aantrekken van de woningmarkt en de daarbij horende verduurzaming van onze energiebehoefte.

Het hele ontwerp is gestoeld op ‘goed meten’: het meten van de bronnen, de stroomsnelheid, hoeveel warmte die in en uit de warmtepomp komt, etc. Dit is noodzaak voor een goede bedrijfsvoering. Het is centraal gekoppeld en op afstand uitleesbaar. Het komt voor Remco niet als een verrassing dat Imbema óók actief is op dit gebied, met slimme meetoplossingen voor energiestromen.

De grootste uitdaging in verduurzamen ligt in het betaalbaar maken van de assets: hoe krijg je het budget rond? De marges zijn namelijk erg laag.

Speerpunten waterbedrijf de komende tijd

Het waterbedrijf is volop in beweging. Speerpunten zijn de renovatie van waterinfra, doorontwikkeling van Warmtestad, verdere verduurzaming en minder lijmtoepassingen in verband met de Arbowet.

Remco: ‘We zijn een relatief klein waterbedrijf. We moeten op de kosten letten én betrouwbaar blijven met een goed netwerk. Focus ligt dus op uitbreiding, renovatie en efficiënter werken in onze deelnemingen zoals WarmteStad. Ook willen we verder verduurzamen en onze assets op orde houden.

Vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier