“Drinkwaterbedrijven worden steeds meer datagedreven”

Ruim twee maanden geleden werd het startschot gegeven voor een omvangrijke PoC op het gebied van digitalisering van afsluiters. Aan deze PoC, die is geïnitieerd door Imbema en producent Hawle, doen acht drinkwaterbedrijven mee. Benieuwd naar tussentijdse bevindingen haalden we onze netten op bij een van de deelnemende partijen, Brabant Water. Het op een na grootste drinkwaterbedrijf ziet bij monde van Senior Adviseur Mark Augustijn volop aanknopingspunten.

Digital twin

Volgens Mark is de interesse in het project tweeledig. “Onder de naam Sofia, dat staat voor Smart Operations from Intelligent Assets, werken we bij Brabant Water hard aan de realisatie van een digital twin. Dat is in wezen een digitale of virtuele kopie van ons distributieleidingnetwerk. Met de realisatie van de digital twin wordt er direct een impuls aan onze operationele processen gegeven. Denk aan directe detectie van lekken en verstoringen, realtime inzicht en optimale hydraulische prestatie in het net en onder andere inzicht in verbruikspatronen van verschillende type klanten en specifieke verbruiksgebieden. Hiermee is in 2025 van waterproductiebedrijf (uitgaand reinwater) tot en met watermeter inzichtelijk wat de status van het net is en hoe het drinkwater door het netwerk stroomt.”

Slimme toepassingen

“Daarin wordt alles gevisualiseerd, inclusief slimme toepassingen zoals loggers en druk- en debietsensoren. Semi-digitale afsluiters, waar de pilot betrekking op heeft, sluiten daar mooi op aan. Voor een goed werkende digital twin is het belangrijk om een juist inzicht te hebben in de stand en de staat van de belangrijkste afsluiters in het leidingnet. Met de PoC willen we inzicht verkrijgen op welke wijze HAWLE.LIVE Key en de daarmee verzamelde data ons kan helpen bij het verkrijgen van dat inzicht. Daarnaast kan het automatisch vastleggen van die data ons ook tijd besparen en de kwaliteit van de data verbeteren.”

Technisch haalbaar

Parallel aan het Sofia-project heeft Brabant Water zich ten doel gesteld om in 2024 circa 70% van gegevensinvoer over het leidingnetwerk automatisch plaats te laten vinden. Denk daarbij dus o.a. aan de actuele stand en staat van de appendages. Ook deze ontwikkeling vormde een trigger om aan de PoC deel te nemen. Mark: “De PoC heeft tot nu toe wat ons betreft aangetoond dat het digitaliseren van de afsluiters technisch haalbaar is en dat er op deze wijze data over de afsluiter automatisch kan worden ingewonnen. Dat is de eerste stap. We worstelen nog met de vraag of alle data die in de PoC wordt verzameld even relevant is.”

Conditie afsluiters monitoren

“Tegelijkertijd moeten we zelf nog het antwoord vinden op de vraag welke data we dan nog graag toegevoegd zien. Dan zou je kunnen denken aan de relatie tussen het aantal slagen dat een monteur met een spindel moet maken enerzijds en de leidingdiameter in combinatie met het type en de specifieke leverancier anderzijds. Uit de gemeten waarden zou je dan kunnen herleiden wat de staat is van de betreffende afsluiter. Hetzelfde geldt voor andere data die door de tijd verzameld wordt en waar, op afstand, vormen van slijtage uit kunnen worden afgeleid.”

Voorkeur eigen GIS-systeem

“Verder willen wij in elk geval de data rechtstreeks registreren in ons eigen GIS-systeem in plaats van via het Hawle-platform. Te meer omdat we alle data realtime willen kunnen gebruiken om tot betere beslissingen te komen. Die integratie in de eigen GIS-systemen van waterbedrijven middels API’s is ook in de volgende fase van de PoC opgenomen en de API volgt de komende maanden. In deze volgende fase zien wij vooral kwalitatieve voordelen zoals minder fouten door minder handmatig werk. Dat zal zich op termijn logischerwijs in kwantitatieve voordelen gaan vertalen.”

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier