Er was eens een bedrijf met grootse plannen

Er was eens een bedrijf met grootse plannen…

Verhalen. Wie is er niet mee grootgebracht. Ook als volwassenen hangen we nog regelmatig aan iemands lippen, al hebben de ouders en de juf of meester plaatsgemaakt voor bijvoorbeeld een journalist of inspirerende ondernemer. De afgelopen tijd zijn we bij Imbema tot het inzicht gekomen dat we zelf ook best veel boeiende en inspirerende verhalen te vertellen hebben. En hoe kun je dat nou makkelijker doen dan met blogs?

Geen ‘brochurebrokken’

Bloggend Nederland is een zeer bont gezelschap met, naast echte storytellers, ook veel bedrijven die jou en ons een soort ‘brochurebrokken’ voorschotelen. Voor verkooppraatjes zijn echter andere media in het leven geroepen. Zodra lezers eenmaal doorhebben dat een blog vooral bedoeld is om de afzender te ‘verrijken’ in plaats van onze kennis, haken ze vroeg of laat toch wel af. Onze passie ligt heel ergens anders en daar vertellen we niet alleen graag over, maar we staan ook open voor jouw verhalen!

Innovatie, duurzaamheid en veiligheid

Zoals wellicht bekend zien wij het beschermen van mensen, middelen en milieu als onze belangrijkste missie. Met bescherming alleen komen klanten er op termijn echter wat karig vanaf. Je wilt namelijk als aannemer, energiebedrijf of civieltechnisch bureau ook efficiënter, en als het even kan ook duurzamer, werken. Daarvoor ben je grotendeels afhankelijk van hoe producenten, onze leveranciers dus, hiermee omgaan. Als groothandel voelen wij het dan ook als onze plicht om zaken als productontwikkeling/innovatie, duurzaamheid en veiligheid niet alleen bovenaan de eigen agenda te zetten, maar ook actief richting leveranciers te stimuleren. En bij voorkeur met een lagere Total Cost of Ownership (TCO) voor klanten.

Co-creatie

Het mooie is dat onze vijfde pijler, digitalisering, vaak hand in hand gaat met deze speerpunten. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer prachtige technologische toepassingen die tegelijkertijd energieverbruik terugdringen en (dus) geldbesparend werken. Of de kans op fouten reduceren en daardoor efficiency en veiligheid in de hand werken. Daar willen we als bedrijf maar wat graag aan meewerken. Dat kan echter niet zonder jouw input. Wij vertalen alle wensen, behoeften en suggesties van onze (potentiële) klanten graag in concrete voorstellen naar onze leveranciers. Dus zie jij mogelijkheden om in onze markt genoemde thema’s naar een hoger plan te tillen, laat het ons dan zeker weten.

Dan gaan wij intussen ‘gewoon’ door met zaken als voorspellend onderhoud, klimaatneutrale c.q. circulaire processen en smart solutions op het gebied van productie, beheer en aanleg. Wie weet wat we daar met jullie hulp de komende jaren nog aan kunnen toevoegen!

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier