45 Hawle E2 afsluiters voor Waterbedrijf Groningen

Naar aanleiding van groei en ontwikkeling in het Groningse Eemshavengebied wil Waterbedrijf Groningen samen met haar industriewaterdochter North Water de watervoorziening in Noordoost-Groningen verstevigen. Door andere een nieuwe industriewaterzuivering te realiseren en een nieuw tracé voor transportleidingen voor industrie- en drinkwater aan te leggen. Deze nieuwe waterleidingen hebben natuurlijk kwalitatieve afsluiters nodig. Imbema heeft Waterbedrijf Groningen kunnen voorzien van 45 hoogwaardige Hawle E2 afsluiters.

Hawle E2

Ontwikkeling in de Eemshaven

Door de grootschalige ontwikkeling die de laatste jaren plaatsvindt in de Eemshaven in Groningen is er een toenemende vraag naar industriewater. Dit industriewater wordt gebruikt als koel- en proceswater. Dit water wordt geleverd door de dochteronderneming van Waterbedrijf Groningen, North Water. Oppervlaktewater wordt gebruikt als bron voor dit industriewater, zodat drinkwaterbronnen behouden blijven.

Bij het leggen van nieuwe industriële leidingen naar de Eemshaven wil Waterbedrijf Groningen gelijktijdig een nieuwe drinkwaterleiding aanleggen om de drinkwaterinfrastructuur voor Noordoost-Groningen te verbeteren en op de toekomst voorbereid te zijn. Het hele tracé omvat de aanleg van 28 kilometer industriewater- en 44 kilometer drinkwaterleiding, vanaf Garmerwolde via Appingedam richting de Eemshaven. Over het hele tracé zijn meerdere kwalitatieve afsluiters nodig.

Hawle E2 afsluiter

Testcase Appingendam

Waterleidingen worden over het algemeen voor meer dan 80 jaar in de grond gelegd en moeten dus van hoge kwaliteit zijn, evenals gemakkelijk toegankelijk om te repareren en/of te onderhouden. Het is bij afsluiters van belang dat er in geval van een storing, een monteur op locatie gemakkelijk de afsluiter zelfstandig kan bedienen. Om aan te tonen dat de Hawle E2 afsluiter hiervoor de perfecte oplossing is, werd er in 2016 besloten een testcase te starten op de locatie Tankerparking Appingedam.

Deze test werd succesvol uitgevoerd en leidde tot een grootschalige implementatie van de Hawle E2 afsluiter. In totaal heeft Waterbedrijf Groningen 45 afsluiters in gebruik genomen. Tevens is er besloten dat er voor aankomende projecten vaker gebruik gemaakt zal worden van de Hawle E2 afsluiter.

Hawle E2

Innovatie met het vertrouwde van Imbema

Imbema is al 70 jaar de vertrouwde partner van de Nederlandse waterwereld. Wat goed is moet je niet veranderen, maar wél samen innoveren!

Resultaat? 

  • Detecteer veel sneller en nauwkeuriger waar problemen in het warmte- of waterleidingnet zitten, sla alles op in je systemen en hou grip op het waterleidingnet.
  • Bekijk vanaf je dashboard waar afsluiters zitten en grijp in bij een calamiteit. Schakel tijdig en op afstand deze afsluiters en voorkom veel overlast / reguleer het water om de waterlevering te garanderen.

Hoe kunnen wij jullie helpen innoveren? Imbema helpt met advies tot implementatie.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier