Met een grondstoffenpaspoort richting circulaire drinkwaterleidingen

Het initiatief van alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven om o.a. Imbema en andere leveranciers om een objectief circulair grondstoffenpaspoort te vragen, is door Imbema positief ontvangen. Daarmee geven wij als leveranciers inzicht in de keten van leidingmateriaal en wat er na gebruik mee gebeurt. 

De drinkwaterbedrijven willen concrete stappen nemen richting een circulaire economie en hebben behoefte aan inzicht in de keten die betrokken is bij het drinkwaternet. De sector werkt onder begeleiding van MVO Nederland samen in de coalitie Blauwe Netten. Het nieuwe grondstoffenpaspoort gaat veel verder dan alleen een inventarisatie van het toegepaste leidingmateriaal. In de objectieve en inclusieve benadering van circulariteit maakt de gekozen PRP®-benadering onderscheid tussen het hergebruiken van producten en materialen en het behouden van grondstoffen. Daarnaast is er gelijkwaardig aandacht voor de in de keten betrokken mensen.

Gezamenlijk met de keten wordt er binnen een realistisch meerjarenplan gewerkt aan een grondstoffenpaspoort voor het totale leidingnet waarbij het paspoort ingezet zal worden bij de inkoop van leidingmateriaal en voor het aantoonbaar verbeteren van de circulaire footprint van het leidingnet.

Ger van Wunnik, business unit manager bij Imbema, reageert positief:Ger van Wunnik

“Wij staan positief tegenover de vraag vanuit de drinkwaterbedrijven naar een grondstoffenpaspoort. We weten allemaal dat grondstoffen schaars worden door de welvaart en de groeiende consumptie. Daardoor moeten we de grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken en van een lineaire economie de stap zetten naar een circulaire economie. Daar is samenwerking en transparantie in de keten voor nodig. Het grondstoffenpaspoort voor leidingmaterialen in drinkwaterleidingen, als initiatief van de waterleidingbedrijven, is een grote stap richting circulaire drinkwaterleidingen. Imbema werkt daar graag aan mee!”

“Nog niet zo lang geleden hebben wij een event hierover georganiseerd: Samen op Weg naar Circulariteit. Het zou wenselijk zijn om als ook andere sectoren op dezelfde manier te werken, dat bleek tijdens ons event met drinkwaterbedrijven en andere leveranciers.

Wij kijken in ieder geval uit naar de training en samenwerking met de branche om het grondstoffenpaspoort in de watersector mogelijk te maken.”

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier