Is MVO een ‘moetje’ of komt het uit je hart?

Onlangs mocht Imbema het certificaat voor niveau 4 van de zogenoemde MVO-prestatieladder in ontvangst nemen. Het certificaat van niveau 3 kan daarmee al na iets meer dan twee jaar van de muur worden gehaald. Opvallend genoeg we hebben er eigenlijk niet eens zoveel voor hoeven doen. Hoewel dat bij nader inzien helemaal niet zo vreemd is.

Een kwestie van ‘afvinken’

Toegegeven, hogerop komen op de MVO-ladder is ook bij ons in directe zin ingegeven door strengere eisen van klanten. In feite dus een ‘moetje’, zo je wilt. Bij de meeste klanten kun je simpelweg niet aan een tender meedoen als je niet aan niveau 3 voldoet. Bij een aantal waterleidingbedrijven is dat inmiddels al niveau 4. Het gaan voldoen aan alle gestelde MVO-eisen was in ons geval echter geen kwestie van bloed, zweet en tranen, maar meer van afvinken.  We hadden veel MVO-aspecten die tijdens de audits worden bekeken in feite al jaren op orde. Dat gaat deels zelfs terug tot de oprichting, zo’n 75 jaar geleden.

Gestructureerd verankeren

Imbema staat immers voor Internationale Metaal Beschermings Maatschappij en ook onze pay-off ‘Beschermen en beveiligen van mens, middelen en milieu’ komt niet uit de lucht vallen. Duurzaam ondernemen zit ons familiebedrijf in de genen. De meeste tijd is dan ook niet gaan zitten in het nemen van maatregelen om überhaupt aan de eisen te voldoen, maar in het gestructureerd verankeren van de reeds bestaande maatregelen en processen. Zo hebben we met de meeste van onze leveranciers zeer duurzame relaties. Ook voordat we met hen in zee gingen, keken we al kritisch naar duurzaamheidsaspecten. Duurzaam ondernemen omvat per slot van rekening de hele keten.

Geen ‘studenten tien’

Binnen Imbema vinden we MVO vooral een kwestie van de juiste mindset. Veel bedrijven gaan zogezegd voor een studenten tien, oftewel een 5,5. Met andere woorden: een absoluut minimale inspanning leveren en toch je diploma halen. Maar voor wie doe je het dan werkelijk? Als je oprecht intrinsiek gemotiveerd bent, dan ga je juist voor het hoogst haalbare en ga je juist een stapje verder. Dat doen we bijvoorbeeld ook met onze prestaties op de CO2-ladder en met een Code of Conduct.

Goed werkgeverschap

In de Code of Conduct hebben we zaken als kinderarbeid en goed werkgeverschap van de kant van leveranciers in detail geregeld. In de nabije toekomst willen we ook zelf audits bij leveranciers gaan uitvoeren. Richting klanten werken we aan een systeem om per product ook de sociale en milieukosten zichtbaar te maken. Hierdoor krijgt de klant inzicht in de werkelijke kosten van een product. Tot slot is Imbema druk bezig met een eigen productenlijn waarin duurzaamheid standaard is meegenomen en gaat er binnenkort in samenwerking met leverancier Hawle een bijzondere pilot van start. Door een zogenoemde S.CAP in hydranten te plaatsen, wordt een digitaal alarm geactiveerd zodra er illegaal water wordt afgetapt. Bijvoorbeeld door burgers bij extreme warmte. Dit voorkomt niet alleen forse waterverspilling maar ook kwaliteitsverlies van het drinkwater. Wat deze pilot verder zo bijzonder maakt, leggen we graag in een volgende blog uit.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier