Pilot digitalisering afsluiters waterbedrijven in volle gang

Pilot digitalisering afsluiters waterbedrijven in volle gang

In 2019 ontstond het idee bij het Oostenrijkse Hawle, producent van afsluiters, brandkranen en fittingen, om afsluiters te digitaliseren. Als voorstander van digitalisering waren we als Imbema Denso meer dan bereid om de haalbaarheid van dit fraaie stukje innovatie voor de Nederlandse markt te onderzoeken. Een omvangrijke pilot met acht waterbedrijven is inmiddels in volle gang en zal medio mei uitgebreid worden geëvalueerd.

‘Slimme’ afsluiters

HAWLE.MAP, zoals de cloudoplossing heet, biedt waterbedrijven een platform om hun assets digitaal in kaart te brengen en te beheren. Eén van de tools die geïntegreerd kan worden is de HAWLE.LIVE Key. Hiermee worden afsluiters gedigitaliseerd, waardoor deze eenvoudig te lokaliseren zijn, de status (open of dicht) te registreren is en de staat overzichtelijk wordt bijgehouden. Met deze innovatie IoT-toepassing (Internet of Things) wist Hawle afgelopen november de Aquatech Innovation Award in de wacht te slepen in de categorie Transport & Process Control.  Met recht kunnen we zeggen dat deze oplossing zorgt voor ‘slimme’ afsluiters.

Realtime monitoring

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, wordt HAWLE.LIVE Key niet alleen op Hawle-afsluiters getest, maar ook op afsluiters van andere fabrikanten. Daarnaast worden diverse diameters en zowel kritieke als niet-kritieke posities in het leidingnetwerk in de pilot meegenomen. Zowel asset managers als monteurs en IT-medewerkers van de betrokken waterbedrijven geven hun bevindingen en verbetervoorstellen door middels online enquêtes door. Door een combinatie van zogenoemde NFC-tags (Near-field communication), een telescopische verlengspindel met NFC-reader, bluetooth, internet en een door Hawle zelf ontwikkelde app (HAWLE.MAP) kunnen de bediende afsluiters op afstand worden bekeken en kunnen de status en afwijkende zaken zoals illegale aftap en doordraaiende spindels realtime worden gemonitord.

Eigen GIS-systemen

Daarnaast wordt met de app, die in Google Play Store en de Apple Store kan worden gedownload, allerlei andere interessante data verzameld voor onder meer gedetailleerde inspectierapporten van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Tijdens de eerste pilotfase van twaalf weken worden alle gegevens in HAWLE.MAP verzameld en gevisualiseerd. Vanaf de tweede helft van dit jaar kunnen met behulp van API’s ook de eigen GIS-systemen van de deelnemende partijen worden ingezet.

S.CAP voor bovengrondse hydranten

Tot slot kunnen ook bovengrondse hydranten worden gedigitaliseerd met behulp van de zogenoemde S.CAP. Deze kap is retrofittable en bestaat uit een moederbord, een chip, een batterij, een antenne en een bewegings- en watercontactsensor. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat activatie van een brandkraan onmiddellijk wordt gedetecteerd. ‘Slimme’ hydranten zijn onder andere een handig hulpmiddel ter bescherming van hoogwaardig drinkwater en het voorkomen of beperken van verspilling als gevolg van ongeoorloofde aftap dan wel verkeerd gebruik van hydranten. In laatstgenoemde geval kan verontreiniging van drinkwater plaatsvinden (het insluiseffect).

In een van onze komende blogs vertellen we graag meer over de S.CAP. Voor die tijd laten we eerst nog een van de deelnemende waterbedrijven aan het woord over hun bevindingen met betrekking tot de pilot. Voor meer informatie over de pilot en HAWLE.LIVE Key kunt u hier contact met ons opnemen.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier