Samen op weg naar circulariteit

Begin september 2018 spraken Vitens/Blauwe Netten (Birgitta Kramer), C-creators (Guido Braam) en Gemeente Haarlemmermeer (Thomas van Hulst) op het event van Imbema over Samen op weg naar Circulariteit. Zij deelden mooie voorbeelden van circulaire initiatieven, ook mét verdienmodel zoals bij Vitens. Er blijven genoeg uitdagingen over om mee aan de slag te gaan!

Vitens succesvol in circulaire afvalstromen

Vitens toonde aan dat anders omgaan met inkoop en reststromen concrete stappen oplevert op gebied van circulariteit. Birgitta Kramer, Sustainability Manager bij Vitens én voortrekker van Blauwe Netten, het gezamenlijke circulaire inkoop initiatief van de waterleidingbedrijven, deelde tijdens het Imbema-event resultaten waarin reststromen uit drinkwater winning worden omgezet in verkoopbare producten. Zo worden o.a. methaan, HumVi, kalk en ijzer omgezet in producten die geschikt zijn voor landbouw en veevoer. Dit proces is gestart in 2011 en heeft afgelopen jaar zelfs een positief rendement gehaald.

Andere afvalstromen zijn minder makkelijk circulair te maken. Zo moeten oude leidingen vervangen worden en rest er vaak niets anders dan ze naar de stort te brengen. Dit geldt voor zo’n 30% van de oude leidingen waar asbest of beton in zit. Vitens heeft in ieder geval de doelstelling om het hergebruik van hun reststromen van 60% verder omhoog te brengen.

Grondstoffenpaspoort

Vers van de pers was het nieuws dat Blauwe Netten, het initiatief van de waterbedrijven gericht op duurzame energie, duurzame chemie en duurzaam inkopen, een selectie heeft gemaakt in de software voor het grondstoffenpaspoort. Samen met Wavin en Pipelife wordt deze software binnenkort uitgerold en in samenwerking met leveranciers verbeterd.

Deelnemers waaronder leveranciers zijn enthousiast met een kanttekening: het zou nog efficiënter zijn als andere sectoren op dezelfde manier gaan werken, zoals Groene Netten. Dit is een zorg die leveranciers benoemen. Ze zien het nut en het belang van de circulaire economie én willen graag voorkomen dat klanten op verschillende manieren gaan uitvragen waardoor het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet worden.

Mooie projecten uit de bouw

Het Lincolnpark in de Haarlemmermeer is een proeftuin om gebiedsontwikkeling anders aan te pakken. Thomas vertelt dat ze met steun vanuit de lokale politiek zijn gestart met een marktconsultatie. Hierin roepen ze ondernemers op om met ideeën te komen om de wijk circulair te ontwikkelen. Met aandacht voor o.a. biodiversiteit, water, mobiliteit, afval, energie en materialen. Starten en gewoon beginnen is de beste methode! Maar in hoeverre stelt de gemeente de kaders? Hoe vrij zijn de ondernemers? Hoe lang moet een materiaal meegaan? Meer kaders brengt minder innovatie, geen kaders geeft onduidelijkheid en verschillende uitgangspunten.

Uitdagingen genoeg

Guido liet meerdere circulaire initiatieven zien vanuit verschillende branches. Hij stimuleert bedrijven nu vooral om aan de slag te gaan. Uitdagingen liggen in draagvlak, samenwerking, business cases. Rendabele business cases zijn ingewikkeld, wie betaalt wat in de keten en wat levert het op? Maar ook: wat als je niets doet en lineair blijft werken? Daar zit geen toekomst in en daarmee putten wij de aarde en ons leefklimaat uit.

Birgitta formuleerde het heel mooi: ‘Stel jezelf de vraag, wat als de natuur een factuur zou sturen?’ Dan is de business case in een keer rond.. Uit analyses en in de praktijk, zo illustreert ook de presentatie van Vitens, blijkt vaak dat het verdienmodel volgt en vaak uit onverwachte hoek komt.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier