Vertrouwen voor PWN belangrijk bij samenwerking

Maarten Nijman, strategisch inkoper: ‘Voor contractproducten kunnen we bij Imbema altijd vertrouwen op een snelle levering. Voor cruciale producten, zoals afsluiters in belangrijke transportleidingen, waarderen wij het enorm dat we bij Imbema echt kunnen vertrouwen op goed advies en hoge kwaliteitsproducten.’

PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Maarten Nijman PWNHolland. De anderhalf miljoen klanten gebruiken jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater. Het leidingnet wordt dagelijks uitgebreid en gerenoveerd en daarin werken zij al vele jaren samen met Imbema.

Maarten Nijman is strategisch inkoper en contractbeheerder voor o.a. de leidingartikelen. De strategische inkoop behelst de grote contracten en projecten die meer voorbereiding vergen. Dit gaat met cross-functionele teams waar o.a. een leidingnetbeheerder, monteur en magazijnbeheerder in deelnemen. Kleinere inkoopprojecten worden onderhands aanbesteed. Maarten werkt ca. 22 jaar bij PWN, in verschillende functies. Zijn samenwerking met Imbema loopt nu ongeveer acht jaar.

Onze samenwerking met Imbema is gebaseerd op kwaliteit & vertrouwen

‘We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze transportleidingen, die zijn uiteraard belangrijker dan distributieleidingen. Juist voor die belangrijke leidingen kiezen we voor bepaalde producten van Imbema. Zo gebruiken we de Hawle vlinderklep en de E2 Flensafsluiters. Deze zitten in belangrijke leidingen waarbij deze appendages niet vaak bediend worden. Als ze dan bediend moeten worden, móet hij het doen. Hij moet licht bedienbaar zijn en volledig afsluiten. Deels op basis van specificaties, deels op basis van mindere ervaringen met andere producten komen we dan uit bij Imbema. Met de producten van Imbema kunnen we vertrouwen op het goed functioneren van die afsluiter.’

De Hawle E2 Flensafsluiters (ook wel: schuifafsluiters) van Imbema zijn van nog hogere kwaliteit dan de vlinderklep en die worden de laatste jaren vaker ingezet door PWN. Maarten:

‘Hawle staat bekend om zijn goede gietwerk, deugdelijk binnenwerk en lage draaimomenten, het is een goed product. Imbema adviseert goed en levert op tijd.’

Hoe innoveert PWN?

‘Er lopen bepaalde proeven met op afstand bedienbare onderdelen. Die ontwikkelingen volgen we op de voet. Het liefst in samenwerking met andere waterleidingbedrijven, zodat we niet allemaal opnieuw het wiel uitvinden. Onze leidingnetbeheerders zijn aangesloten bij het G2S-project. Het kan zeker van toegevoegde waarde zijn als we tijd kunnen winnen door het op afstand bedienen van apparatuur. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond RFID chips en asset management, gericht op het beter voorspellen van de staat van ons leidingnet is’

Tip voor Imbema

‘Onze tip aan Imbema is: blijf onderscheidend met echte kwaliteitsproducten, zoals Hawle. Laat je niet verleiden tot de verkoop van mindere kwaliteit. Imbema staat voor kwaliteit, blijf daarvoor kiezen. Ook bij vragen van ons waterbedrijven die meer behelzen dan wat jullie leveren. Als je het gaat oplossen met partners, móeten de producten van net zo’n hoge kwaliteit zijn als die van jullie zelf.’

Schoon water kost energie: die willen we meten!

Maarten houdt zich ook bezig met energie-inkoop en -verbruik: ‘We monitoren ons energieverbruik in de verschillende productiestraten met slimme meters. We meten vooral elektra, we hebben weinig gasverbruik. Het is ons streven het elektraverbruik te beheersen en duurzamer te worden. Daarom gaan we zonnepanelen plaatsen en kopen we groene stroom in.

We hebben nog geen online bewaking van ons energieverbruik, één keer per maand analyseren we de gegevens en lezen het uit in onze eigen systeem. We wisten niet dat Imbema hier ook actief in is.’

Speerpunten voor PWN & leidingnet

‘Na onze interne reorganisatie is PWN vooral bezig met het verstevigen van dit nieuwe fundament. Procesverbetering is de focus. In ons leidingen-onderdeel is omgevingsmanagement steeds belangrijker. Wat doet het met de omgeving als wij aan het werk zijn? Met de milieu wetgeving, met de bewoners? We moeten dit goed managen en goede afspraken maken.

Een andere focus is dat wij ons saneringsniveau willen we vergroten zodat we continue blijven renoveren. Dit moet wel behapbaar en uitvoerbaar blijven voor onze leveranciers en medewerkers.’

Eerst stapjes op gebied van circulariteit

‘Tot slot is circulariteit iets waar we meer mee willen doen. We proberen het grondstofpaspoort te implementeren. Dat is ook een onderdeel van ons contract met Imbema. Mooie ontwikkeling hierin is de Blauwe Netten, net opgericht vanuit de waterleidingbranche. Zij zijn bezig met het uniform implementeren van o.a. dit paspoort, bij voorkeur ook in samenwerking met de energiebedrijven.’

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier