Waarom H2S sluipmoordenaar wordt genoemd

H2S gasdetectieDe geur van rotte eieren: het wordt veroorzaakt door het gas waterstofsulfide, ook bekend als zwavelwaterstof of bij chemici met de formule H2S. Het ontstaat als bepaalde organische stoffen in een zuurstofarme omgeving ontbinden. Bijvoorbeeld tijdens natuurlijke processen in de grond, een moeras of vies modderig slootje. Of door menselijk toedoen zoals in een riolering, waterzuivering, afgraving of mest in een silo of gierput. Door de onpasselijke geur blijf je wel uit de buurt van H2S.

Maar wat maakt het dan nog zo gevaarlijk? Onze specialisten in adembescherming en gasdetectie, geven uitleg.

Giftig H2S

Ingeademd heeft dit gas gevolgen voor de gezondheid die zeer ernstig kunnen zijn.

  • Bij een zeer lage concentratie van 0,05 mg/m³ kunnen al klachten ontstaan zoals tranen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn, die in de frisse lucht wel weer verdwijnen.
  • Bij 50 mg/m³ zijn de gevolgen al een stuk ernstiger en blijvend. Zo kan iemand bewusteloos raken en kunnen ogen en huid beschadigen.
  • Bij 100 mg/m³ kunnen de gevolgen zelfs fataal zijn.
  • Verschillende instanties melden dat bij concentraties vanaf ca. 1400 mg/m³, een enkele keer inademen al leidt tot bewusteloosheid en het onmiddellijk stoppen van de ademhaling.

Verraderlijke eigenschappen van H2S

Een zeer gevaarlijke eigenschap van H2S is dat bij concentraties van ca. 150 mg/m³ het gas het reukorgaan uitschakelt. Daardoor is het niet meer waar te nemen. Daarnaast is het kleurloze gas zwaarder dan lucht, waardoor het altijd naar de bodem zakt.

Bij het dragen van een persoonlijke gasmonitor op schouderhoogte kan het zijn dat geen gevaarlijke concentratie H2S gedetecteerd wordt. Bukt of knielt men, dan kan men zich ineens in een gevaarlijk hoge concentratie bevinden.

Werkzaamheden waarbij een kans bestaat om H2S in te ademen, moeten dan ook vermeden worden. Maar soms is die mogelijkheid niet aanwezig. Dan moet de gebruiker goed beschermd zijn!

Adembescherming

Is de blootstelling gecontroleerd? Dan kan een halfmasker met beschermbril of volgelaatmasker met type B koolstoffilter een oplossing bieden om veilig te werken.

Toch hangen aan het gebruik van maskers met filterbussen haken en ogen: zodra het filter verzadigd is of de concentratie toeneemt tot 50 mg/m³, slaat het filter door en ademt de gebruiker direct giftig gas in.

Deskundig advies

Een deskundige inventarisatie van de risico’s en deskundig advies zijn een absolute must!

Meten is weten

Gasdetectiesystemen voorkomen veel ellende. Het aanbod loopt uiteen van draagbare (persoonlijke) gasmonitoren, tot gasdetectie op vaste punten en geavanceerde Open Pad systemen. Dergelijke systemen hebben een geavanceerde meter. Die stuurt een waarschuwing uit als een bepaalde ingestelde concentratie wordt overschreden. Geavanceerde systemen slaan data over alarmeringen ook op, waarmee veiligheidskundigen inzicht krijgen in blootstellingniveaus.

Grenswaard H2S

De grenswaarde voor waterstofsulfide, H2S, in Nederland is op 1-1-2007 vastgesteld op 2,3mg/m³ (1,6 ppm) bij een tijd gewogen gemiddelde over 8 uur (TGG-8 uur). Hogere waardes die nog wel eens op een MSDS (veiligheidsblad) voorkomen zijn niet juist.

Meer weten?

Meer informatie of advies over gasdetectie voor H2S? Bekijk onze productenpagina of neem contact op met onze specialisten via tel: 088 – 130 60 30 of een vraag stellen via het online contactformulier.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier