Zo zag onze route naar MVO-4 eruit

MVO kan heel leuk zijn, zeker als je het aan cabaretier Bert Visscher overlaat. Een van zijn typetjes, een louche kermisbouwer, is naar eigen zeggen goed bezig met arbo. Zijn bedrijf hanteert zelfs de ‘drie J’s van veilig’: Jeetje, Jeetje, Jeetje wat werken wij veilig!’ In de echte praktijk is duurzaam ondernemen weliswaar minder grappig, maar wel degelijk leuk en betekenisvol. Ons recente MVO-rapport is daar het levende bewijs van.

Energieverbruik in kaart brengen

Dit rapport bevat een overzicht van al onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Naast voor de hand liggende activiteiten zoals het verduurzamen van het kantoorpand (dat hiertoe momenteel wordt verbouwd), maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame mobiliteit zijn er meerdere initiatieven die meer tot de verbeelding spreken. Zo zijn we met het zogenoemde PIM-project bezig om voor productgroepen zoals elektrische en motor aangedreven apparaten het energieverbruik en de CO2-uitstoot in kaart te brengen. Speciaal voor dit project hebben we twee fulltime productdataspecialisten aangenomen.

Zo zag onze route naar MVO-4 eruit

‘Water is our World’

Van een heel andere orde was onze deelname aan een project van ‘Water is our World’ in 2019. Water is our World is een niet-gesubsidieerde Nederlandse organisatie die zich richt op het realiseren, herstellen of verbeteren van de drinkwater- en sanitatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Tijdens dit project heeft Imbema Denso 204 afsluiters aan de stichting overhandigd, waarvan een deel is gebruikt voor een project in Vietnam. Sinds datzelfde jaar hebben we een actieve rol in het Kernteam Grondstoffenpaspoort, dat naast de tien waterleidingbedrijven een vertegenwoordiging van vijf leveranciers telt.

Zo zag onze route naar MVO-4 eruit

Tijdelijke Boorgat Afdichting

Als leverancier van netwerkbedrijven dragen wij verder onder andere bij aan een veilige en duurzame werkomgeving voor mens en milieu door de ontwikkeling van de TBA 3.0. (Tijdelijke Boorgat Afdichting). Dit is een gepatenteerd systeem dat helpt om een boorgat in een hoofdleiding tijdelijk veilig en gasloos af te dichten. In 2020 heeft Imbema Denso 200 TBA-koffers uitgeleverd aan netbeheerder Enexis. In het kader van de bestrijding van plastic zwerfafval hebben we op verzoek van Vitens en in samenwerking met onze A-leverancier Hawle een retourproces opgezet voor recycling van de gele beschermkappen.

Herbruikbare beschermkappen

Deze plastic kappen voorkomen dat vuil kan binnendringen en beschermen de coating. Op dit moment zijn de beschermkappen gemaakt van 50% recyclebaar materiaal. Het streven is om dat percentage nog dit jaar naar 75% te tillen. Mede door dit soort activiteiten en initiatieven behoort Imbema Denso na het behalen van MVO-4 tot de 25% meest duurzame bedrijven in onze sector.

Reactie auditor

In onze vorige blog beweerden we dat MVO uit ons hart komt en allesbehalve een ‘moetje’ is. Deze constatering wordt bevestigd door Lead Auditor Inge Vermeij die de audit namens Kiwa Nederland B.V. uitvoerde. “Een eigen werkgroep binnen Imbema Denso had als voorbereiding een nulmeting verricht en deze gedetailleerd aangevuld met stappen en actiepunten om aan de eisen van de MVO- Prestatieladder niveau 4 te voldoen. Dat was een mooi vertrekpunt voor mij als auditor. De paar afwijkingen die er waren, werden nog tijdens de auditperiode door de werkgroep opgepakt en aangevuld waardoor het advies voor MVO-P niveau 4 zonder enige tekortkomingen/non-conformities kon worden afgegeven.”

“Dat MVO bedrijfsbreed wordt gedragen bleek ook toen ik een magazijnmedewerker sprak over het ingerichte retourproces van de gele beschermkappen. Dat kon wat hem betreft nog beter door deze volledig biologisch afbreekbaar te gaan produceren. Dat scheelt namelijk weer in transportbewegingen. Daar heeft hij wel een punt. Imbema Denso is sowieso serieus betrokken bij verduurzaming van de hele keten. Dat is ook een criterium om niveau 4 te halen. Ik heb er alle vertrouwen in dat in de nabije toekomst meer initiatieven zullen volgen.”

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier