75 jaar Imbema
Total Cost of Ownership zorgt voor transparantere kosten

True Pricing deel 2: Waarom Total Cost of Ownership voor transparantere kosten zorgt

Het punt dat uitsluitend kijken naar aanschafkosten een manier kan zijn om jezelf onterecht rijk te rekenen, hebben we in deel 1 van dit tweeluik al gemaakt. Net als True Pricing dat doet met sociale en milieukosten brengt ook de Total Cost of Ownership (TCO) een reeks verborgen kosten aan het licht. Zo’n transparantere manier van kosten berekenen levert al snel zeer interessante inzichten op.

Kosten tijdens hele levensduur

Waar True Pricing zich vooral op de inkoopkant richt, ligt de focus bij TCO op alle kosten van verwerving en bezit tot gebruik en afdanking van een product. Oftewel: de gehele levensduur. Heel vreemd is dat niet, want als consument vinden we dat allang heel normaal. Bij het kopen van een woning of een auto breng je, al dan niet met wat hulp, ook de te verwachten kosten voor energie c.q. brandstofverbruik, duurzaamheid, onderhoud, verzekeringen, verkrijgbaarheid van onderdelen en de restwaarde in kaart. In het bedrijfsleven kun je daar nog allerlei aspecten aan toevoegen, zoals voorraad- en financieringskosten, installatietijd, veiligheid, opleiding en zelfs de kans op imagoschade.

Straat opengooien

Meerder van deze aspecten blijven onbelicht of onderbelicht bij een traditionele kostprijsberekening. Een product dat wat duurder is in aanschaf of op basis van de kostprijs, kan heel makkelijk op langere termijn dankzij minder defecten of storingen een stuk goedkoper uitpakken. Zeker in onze markt voor gas, water en energie. Want waar je je kapotte auto alleen naar de garage hoeft te brengen, moet bij onze klanten al snel een hele of halve straat worden opengegooid. Op zulke momenten is ook de verkrijgbaarheid en levertijd van producten van groot belang. En om die reden ook onderdeel van de TCO. Bij goedkope, maar minder robuuste en veilige producten kan de kans op een gezondheidsincident weer groter zijn. Met alle nadelige gevolgen van dien.

Probleemloos werken

Wat de keus voor een kosten- en prijsbepalingsmethode in de praktijk extra lastig maakt, zijn de verschillende belangen per afdeling in een organisatie. Inkoop wordt nog vaak primair afgerekend op het realiseren van de laagste aanschafprijs. Operators in een fabriek of installateurs en storings-/onderhoudsmonteurs zien daarentegen liever producten en installaties waarmee ze vooral probleemloos kunnen werken. En een IT-manager die bij de aanschaf van pc’s c.q. werkplekken eenzijdig naar de aanschafprijs kijkt, zal weinig vrienden maken wanneer die regelmatig dienst weigeren en collega’s niet verder kunnen.

Bewustwording

TCO is dus net als True Pricing een transparantere en eerlijkere manier om tegen kosten aan te kijken dan puur de kostprijs. Te meer omdat de verborgen kosten in de praktijk zomaar 80% van alle kosten kunnen uitmaken. Hoe je dat als leverancier of klant precies invult, welke waardes je aan bepaalde aspecten toekent en in welk kostenvergelijkingsmodel je dat giet, bepaal je grotendeels zelf. Ook bij Imbema willen we daar niet krampachtig mee omgaan. Als wij van onze kant nu al bij ketenpartners wat bewustwording hebben weten te realiseren, dan hebben we sowieso al iets bereikt.

En als we op middellange termijn niet meer uitsluitend hoeven te onderhandelen over de kostprijs, maar samen met ketenpartners op zoek gaan naar vermindering van activiteiten die geen waarde toevoegen, dan hebben we ons doel in feite al bereikt.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier