Voordelen van Flamingo per bedrijfsbranche

De inzet van de Flamingo app geeft per bedrijfsbranche en afdeling specifieke voordelen. We hebben de belangrijkste voordelen voor de drie meest actieve branches hieronder voor je op een rij gezet.

Hoe helpt Flamingo bedrijven in de chemie en petrochemie

In een productieomgeving zoals in een bedrijf waar chemische en petrochemische producten worden bewerkt en geproduceerd, geeft de inzet van de Flamingo app op verschillende fronten flinke voordelen. Wij hebben de voordelen voor je op een rij gezet.

 • Efficiënter werken

  Ieder (petro)chemisch bedrijf heeft een continue aanvoer van grondstof en afvoer van eindproduct. Vaak wordt bij het laden en lossen ervan gebruik gemaakt van specifieke slangen. Om te voorkomen dat een verkeerde slang tussen bijvoorbeeld tankwagen en opslagtank wordt ingezet, wordt vaak een extra controle gedaan door een tweede medewerker, het “vierogenprincipe”. De kans op fouten wordt zo sterk gereduceerd.

  Helaas gaat hiermee kostbare tijd verloren. Het laden en lossen moet wachten totdat de extra controle is afgerond en het papierwerk in orde is gemaakt. Maar op die extra controle hoeft helemaal niet gewacht te worden. De Flamingo app voert die extra controle namelijk snel, binnen enkele tellen en ter plekke 100% betrouwbaar uit.

 • Veiliger werken

  In de petrochemie zijn er veel productieprocessen met veiligheidsrisico’s. Veel chemische en petrochemische producten zijn schadelijk de gezondheid en het milieu. Daarbij is er ook nog eens brandgevaar of explosiegevaar. Als die producten via slangen getransporteerd worden, is het wel belangrijk dat 100% zeker is, dat die slang met eventuele koppelingen geschikt is voor de job.

  Daarbij moet zaken in acht genomen worden zoals chemische eigenschappen, werkdruk en temperatuur van het medium. Wanneer een verkeerde slang wordt gebruikt waardoor vele liters schadelijke stoffen wegstromen, dan kunnen de gevolgen voor mens en milieu fors zijn. Flamingo voorkomt dit, door de extra check die de app voor je doet.

 • Meer controle

  Meteen ter plaatse weten wat de status van je assets is. Met dit inzicht heb je een stuk minder zorgen en neem je de controle in handen.

  Belangrijke data zijn bijvoorbeeld informatie over hoe lang een bepaalde slang al in gebruik is, waar deze in gebruik of opgeslagen is, wie de slang voor het laatst aangesloten heeft, wat ermee verpompt is, of de slang gereinigd is, wanneer het certificaat verloopt of wie de leverancier is. Hoe handig zou het zijn als je met een druk op de knop dit soort informatie tot uw beschikking heeft? Met de Flamingo app verzamel je deze informatie en sla je  die op in een centrale database. Een simpele scan van de slang met een tablet of smartphone, toont je direct alle beschikbare informatie over die slang.

 • Meer uptime

  Stilstand, downtime, in de (petro)chemische industrie. Dat maakt het verschil tussen winst en verlies. Als je verantwoordelijk bent voor maintenance of production, dan wil je ongeplande stilstand voorkomen.

  Als je slangen in het productieproces gebruikt, dan wil je niet dat die kapot gaan. Dat betekent stilstand en veel kosten. De slimme app Flamingo geeft je inzichten die je helpen om dit soort scenario’s te voorkomen. De app laat u bijvoorbeeld weten wanneer een slang, op basis van data uit het verleden, preventief vervangen moet worden. Maar ook of de slang recent nog is getest en gecertificeerd. Is de slang wel geschikt voor het medium wat er doorheen stroomt? Flamingo checkt het voor je.

Hoe helpt Flamingo bedrijven in de voedingsindustrie?

In een productieomgeving zoals in een bedrijf waar voedingsmiddelen, dranken of farmaceutische producten worden gemaakt, geeft de inzet van de Flamingo app op verschillende fronten flinke voordelen. Wij hebben de voordelen overzichtelijk op een rij gezet.

 • Efficiënter werken

  Ieder productiebedrijf heeft te maken met de aanvoer en afvoer van grondstoffen en eindproducten. Denk aan het laden en lossen op het eigen terrein met behulp van slangen. Om te voorkomen dat een verkeerde slang tussen bijvoorbeeld tankwagen en silo wordt gebruikt, wordt er vaak een extra controle gedaan door een andere medewerker. Zo worden niet alleen incidenten voorkomen, maar wordt ook voorkomen dat een vervuilde slang voor kruisbesmetting zorgt. Het wachten op die extra controle en het uitvoeren ervan kost tijd. Die tijd bespaar je direct met de Flamingo app.

 • Veiliger werken

  In de voedingsindustrie zijn er allerlei processen waarbij veiligheidsrisico’s aanwezig zijn. Zo worden grondstoffen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu. Indien die stoffen via slangen getransporteerd worden, is het wel belangrijk dat gecheckt wordt of de gekozen slang met eventuele koppeling daarvoor wel geschikt is. Daarbij moet zaken in acht genomen worden zoals werkdruk, temperatuur en aard van het medium. Wanneer een verkeerde slang wordt gebruikt waardoor vele liters schadelijke f kostbare vloeistof wegstroomt, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn.

 • Kwaliteit verhogen

  Kruisbesmetting in je productieproces is het laatste wat je als kwaliteitsmedewerker kan gebruiken. Toch kan zo’n incident in een klein hoekje zitten. Denk bijvoorbeeld aan een slang die op een vulmachine is gemonteerd, maar waarvan vergeten is deze te reinigen. Het gevolg is besmet product dat je moet afvoeren. Tenzij het product de fabriek al niet verlaten heeft, want dan zijn de problemen een stuk groter. Daarnaast heb je ook nog eens te maken met productiestilstand omdat de slang alsnog gereinigd moet worden. Met de Flamingo app voorkom je de inzet van een vervuilde slang.

 • Meer uptime

  Stilstand, downtime, in de productie maakt het verschil tussen winst en verlies. Wanneer je verantwoordelijk bent voor onderhoud aan de productielijn of voor de productie zelf, dan wil je ongeplande stilstand voorkomen en zoveel mogelijk uptime hebben. Heb je slangen in gebruik in uw productieproces? Dan wil je zeker voorkomen dat deze kapot gaan, want dat betekent stilstand en kosten. Flamingo bied je inzichten, op basis van je eigen data, om downtime te voorkomen. Zo laat de app je weten of een slang, op basis van data uit het verleden, preventief vervangen moet worden. Maar ook of de slang recent nog getest en gecertificeerd is. De app kan zelfs controleren of de slang wel geschikt is voor het medium wat er doorheen gaat.

Hoe helpt Flamingo bedrijven in de op- en overslag?

In bedrijven waar voor laad- en loswerkzaamheden slangen worden gebruikt, biedt de inzet van de Flamingo app op verschillende fronten flinke voordelen. Wij hebben de voordelen op een rij gezet.

 • Efficiënter werken

  Bij ondernemingen die de opslag en overslag verzorgen van gas, vloeistof of droge stof is het halen van laad- en lostijden het verschil tussen winst en verlies. Een menselijke fout kan er zomaar voor zorgen dat de lading in een tankwagen, trein of schip niet afgehandeld kan worden. Bij het laden en lossen worden vaak specifieke slangen in een line up gebruikt, ieder met een eigen toepassing.

  Om te voorkomen dat een verkeerde slang tussen bijvoorbeeld opslagtank en pomphuis wordt ingezet, doet een tweede medewerker een extra controle, het 4-ogenprincipe. De kans op menselijke fouten wordt zo gereduceerd, maar kostbare tijd gaat verloren. Totdat de extra controle is afgerond en het papierwerk in orde is gemaakt, moet het laden en lossen wachten. Dat hoeft helemaal niet meer. De Flamingo app voert die extra controle sbinnen enkele tellen en ter plekke 100% betrouwbaar uit.

 • Veiliger werken

  In de op- en overslag zijn er altijd veiligheidsrisico’s. Zoals laad- en loswerkzaamheden waarbij onder hoge druk of extreme temperaturen gassen, vloeistoffen of droge stoffen worden verpompt. Stoffen die brandgevaarlijk of explosief zijn, of schadelijk voor mens en milieu. Wanneer daarbij slangen worden gebruikt, is het wel belangrijk dat 100% zeker is dat het gemaakte tracé van slangen, een line-up, ook geschikt is voor de stoffen die verpompt worden.

  Zijn de slangen geschikt om deze stof te verpompen? Zijn de slangen geschikt voor deze werkdruk en temperatuur? Als een verkeerde slang wordt ingezet, waardoor schadelijke stoffen ongecontroleerd wegstromen, dan kunnen de gevolgen voor mens en milieu flink zijn. Nog niet gesproken over de kosten door stilstand en het opruimen van de spillage. De Flamingo app voorkomt dit, door simpelweg te tonen of de geselecteerde slang wel voldoet aan de eisen die voor de klus zijn gesteld.

 • Inzicht vergroten

  Het is belangrijk om te weten wat de staat is waarin uw assets verkeren. Zoals de slangen en koppelingen terrein waarmee laad- en loswerkzaamheden worden uitgevoerd. Informatie waar je snel over wilt beschikken, bijvoorbeeld hoe lang een bepaalde slang al in gebruik is en wanneer deze preventief vervangen moet worden. Of die slang recent nog getest en gecertificeerd is en door wie. Wie de slang voor het laatst in gebruik heeft genomen of wie de leverancier van de slang is.

  Het is dan erg vervelend als je eerst door een stapel dossiers moet, om deze informatie te achterhalen. Hoe handig zou het zijn als je met een druk op de knop dit soort informatie meteen tot je beschikking hebt? Met de Flamingo app verzamel je deze informatie en sla je die op in je eigen database in de cloud. Door de slang te scannen met je smartphone of tablet, heb je meteen alle beschikbare informatie over die slang op je scherm.

 • Meer uptime

  Laad- en loswerkzaamheden die moeten wachten omdat een gebruikte slang defect blijkt te zijn. Als je verantwoordelijk bent voor maintenance of assets, wil je ongeplande stilstand (downtime) voorkomen. Downtime kost tijd en geld en zorgt voor ontevreden klanten.

  Informatie over de staat en historie van je assets, geeft u heldere inzichten. Op basis van historische data kun je de levensduur van je slangen vaststellen. Informatie raadplegen over gebreken die geconstateerd zijn ,of inzicht krijgen in wanneer de slang or het laatst getest en gecertificeerd is. Of wanneer er een reparatie heeft plaatsgevonden. Preventief onderhoud plannen wordt met deze data een stuk eenvoudiger. Dat zorgt er weer voor dat je uptime omhoog gaat. De slimme app Flamingo van helpt je deze inzichten te verkrijgen.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier