Instructies voor het werken met slangen

Met onze algemene instructies voor montage (inbouw), ingebruikname, opslag en onderhoud helpen we je, om met een optimale levensduur, veilig en efficiënt gebruik te maken van slangassemblages.

Opslag

 • Slangen dienen altijd platliggend, gestrekt of opgerold te worden opgeslagen.
 • Bescherm metalen delen zoals koppelingen tegen corrosie.
 • Bewaar rubber- en kunststof slangen in een koele, matig geventileerde, donkere ruimte met een gemiddelde luchtvochtigheid en een temperatuur tussen de 10 en 20 graden Celsius.
 • Vermijd platdrukken en/of indeuken van de slangen door bijvoorbeeld te hoog stapelen of koppelingen die op de slangen rusten.

Montage

 • Controleer of de koppelingen en/of afdichtingsvlakken schoon en onbeschadigd zijn.
 • Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, afgeplat, getordeerd of met een te kleine buigstraal gemonteerd wordt.
 • Sluit eventuele voorzieningen voor afvoer van statische elektriciteit aan.
 • Haal eventuele machines/pompen uit bedrijf.

Ingebruikname

 • Controleer of de slang nog een geldige certificering heeft (indien van toepassing).
 • Inspecteer de slang op zichtbare beschadigingen of defecten. Metalen koppelingsdelen mogen geen corrosie vertonen.
 • Controleer of de slang geschikt is voor het te transporteren medium.
 • Overschrijd nooit de maximale werkdruk, minimale en maximale werktemperatuur van het medium. Ook niet voor korte duur.
 • Vermijd te hoge of te lage omgevingstemperaturen.
 • Voorkom langdurige blootstelling aan ozon en UV-straling zoals direct zonlicht.
 • Voorkom langdurige blootstelling aan trillingen.
 • Verplaats een slangassemblage nooit door aan de koppelingen te trekken.
 • Zorg bij het optillen van een (nog gevulde) slang voor een goede verdeling van hijsmiddelen door het gebruik van bijvoorbeeld slangzadels.
 • Voorkom dat een slang in een pad ligt waar mensen lopen of transportmiddelen worden gebruikt. Een slangbrug voorkomt schade aan de slang en voorkomt struikelen.

Onderhoud

 • Reinig slangen grondig als deze (tijdelijk) uit gebruik worden genomen.
 • Ga na welke reinigingsmiddel en reininigsmethode passend zijn voor de specifieke slangassemblage en het medium.
 • Verwijder vuil en stof van de koppelingsdelen en afdichtingsvlakken.
 • Gebruik kunststof stofdoppen op de koppelingsdelen bij opslag van de slangen.
 • Werk zorgvuldig met hogedruk (stoom) apparatuur en zorg ervoor dat de binnen- en buitenwand van de slang niet beschadigd raakt.

Rijd nooit met een heftruck of ander transportmiddel over een slang en ga er nooit op staan.
Dit geeft (onzichtbare) schade aan de inlage van een slang met scheuren of barsten tot gevolg. Indien een slang door een pad moet liggen, maak dan gebruik van een veilige slangbrug.

Een goede inbouw en montage zijn het halve werk

De levensduur van een slang wordt voor een groot deel bepaald door de wijze van inbouwen en monteren. Als dit volgens onze richtlijnen gebeurt, zal de slang flink langer meegaan en vermindert dit de kans op incidenten.

Veelvoorkomende inbouwsituaties, wat is goed of fout?

Inbouwen cleton slangen van Imbema

“Sinds we de montagerichtlijnen van Imbema volgen, hebben we een stuk minder storingen en gaan de slangen veel langer mee. En als we het zelf niet zeker weten, dan bellen we gewoon voor advies.”

Inspecteren, testen en certificeren

Slangen (samenstellingen van slangen en koppelingen) worden gebruikt om gassen, vloeibare en/of vaste stoffen te transporteren. Vaak zijn ze onderdeel van een bedrijfskritisch proces. Een kapotte slang of defecte koppeling zorgt niet alleen voor downtime en verlies, maar zorgt ook voor onveilige situaties. Zeker als het gaat om gevaarlijk stoffen, hoge drukken, hoge en extreem lage temperaturen.

Bedrijfsreglementen, de praktijkrichtlijn NPR 5527, en vergunningen vereisen dat slangassemblages periodiek geïnspecteerd, getest en gecertificeerd moeten zijn.

“De beste verzekering tegen een incident met een slang is regelmatig inspecteren, testen en certificeren.”

Op locatie of in huis

Met onze mobiele testinstallatie, inspecteren, testen en certificeren we alle slangassemblages op locatie door heel Nederland. Met onze vaste testinstallatie in onze testhal in Vlaardingen, testen we ook in eigen huis. Daarbij verzorgen wij, indien gewenst, ook de reiniging en het transport.

Digitaal slangenbeheer

Imbema biedt met Flamingo, de smartphone app en dashboard in de cloud, een tijdbesparende oplossing om slangenbeheer te digitaliseren en optimaliseren. De app registreert gebruikshistorie, toont direct alle relevante documenten zoals testcertificaten en waarschuwt als certificeringen gaan verlopen.

Vragen of advies?

Heb je vragen of een advies nodig? Bel ons gerust want wij helpen je graag. Bel onze experts rechtstreeks op 088 – 130 6440 of stel een vraag via onderstaand contactformulier.

  CLETON slangassemblages zijn ontworpen en geproduceerd volgens de Richtlijn voor Drukapparatuur 97/23/EG (PED) en voldoen aan de daarin gestelde veiligheidseisen. Onze assemblage -en testprocedures zijn vastgelegd conform ISO 9001.

  UP
  Heb je een vraag?
  Bel 023 – 554 67 66
  App +31 (0) 6 135 582 70
  of ga naar contactformulier