Wanneer en hoe vaak moet je industriële slangen testen en certificeren?

Moeten we de slangen in ons bedrijf laten testen en certificeren? Wanneer en hoe vaak moeten we dat doen? Vragen die onze experts vaak krijgen over het gebruik en beheer van industriële slangen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen; hier is geen eenduidig antwoord op. Toch kunnen we je een flink eind op weg helpen om beleid hiervoor op te zetten. Onze experts leggen uit hoe.

APK-keuring voor slangen

Het testen en certificeren van slangen met koppelingen is te vergelijken met de APK-keuring voor auto’s. Die keuring wordt periodiek uitgevoerd om te controleren of de auto nog veilig over de weg kan, te meten of de uitstoot van de verbrandingsmotor nog binnen de grenzen blijft en of er geen vloeistoffen lekken die schadelijk zijn voor het milieu. Een testbeleid voor slangen en koppelingen wordt opgezet om veiligheid te borgen, milieuschade te voorkomen en continuïteit op bedrijfsprocessen te verbeteren. Een lekkende, barstende slang of losschietende koppeling zorgt niet alleen voor onveilige situaties of milieuschade, maar heeft ook direct consequenties voor de productiviteit. Nog niet gesproken over opruimkosten en reputatieschade als een incident het nieuws haalt.

Start met de risico-inventarisatie

Het is van belang om voor alle slangen in het bedrijf in kaart te brengen hoe deze worden gebruikt, en vervolgens daarop een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te doen. Daarbij kijk je naar het risico van een bijvoorbeeld een lekkende, barstende slang of een slang die losschiet. Zoals:

 • Is het medium gevaarlijk voor de gezondheid of schadelijk voor het milieu?
 • Brengt een losschietende slang gevaar voor de omgeving; mensen en middelen?
 • Maakt het medium de werkvloer gevaarlijk (denk bijvoorbeeld aan uitglijden)?
 • Is het medium kostbaar?
 • Gevolgen voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen?

Als uit de RI&E blijkt dat een risico aanwezig is, dan is het zaak om slangen periodiek te laten inspecteren en testen.

Wat houdt testen en certificeren in?

Het testen en certificeren bestaat uit meerdere fases. In de eerste fase wordt een visuele inspectie uitgevoerd op de gehele slangassemblage; de slang zelf en de koppelingsdelen. In de tweede fase worden eventuele geconstateerde defecten, in overleg met de gebruiker, gerepareerd. In de derde fase wordt de slang volgens protocol onder druk getest, in een speciaal daarvoor ingericht testruimte. Indien de slang de test doorstaat wordt dit in de vierde fase vastgelegd in een digitaal of papieren certificaat.

Hoe vaak een slang met koppeling laten testen?

Hoe vaak een slangassemblage getest moet worden is afhankelijk van de mate waarin deze belast wordt en hoe deze ingezet wordt. Een slang waarmee zeer gevaarlijke chemicaliën wordt verpompt, zal vaker getest moeten worden dan een slang die onschadelijk grondwater afvoert. De vuistregel is één keer per jaar. Maar ook wanneer een slang langere tijd in opslag heeft gelegen (maanden tot jaren). Veel bedrijven kiezen ervoor om dit tijdens een productiestop te doen.

Op locatie of in een testcentrum?

Het testen wordt vaak gedaan in een testcentrum. Zo hebben we een eigen unieke testopstelling waarmee vrijwel al type slangen getest kunnen worden, ook onder extreem hoge druk. Maar testen op locatie is, met enige beperkingen, ook een mogelijkheid. Wij beschikken over een mobiele testinstallatie die in de hele Benelux bij bedrijven wordt ingezet.

Registreren en beheren

Het is van belang om o.a. voor visuele inspecties, testcertificaten maar ook gebruik van de slangen, een goede administratie bij te houden. Dat helpt om snel inzicht te krijgen in welke slangen veilig inzetbaar zijn. Er zijn tegenwoordig slimme oplossingen om slangenbeheer te digitaliseren. Hierdoor zijn alle gegevens van een slang inclusief certificeringen, via een app en een dashboard, snel te raadplegen.

Niet weggooien, maar testen en opnieuw gebruiken

Slangen worden vaak preventief vervangen ondanks dat ze in goede staat zijn. Maar in het kader van MVO kiezen steeds meer bedrijven ervoor om slangen, en dus waardevolle grondstoffen zoals rubber, kunststoffen en metaal, niet zomaar weg te gooien. Slangen worden steeds vaker gerepareerd, getest en gecertificeerd. Slangen kunnen zo jarenlang in bedrijf blijven.

Hulp nodig of meer weten?

Kunnen we je helpen met het opzetten van testbeleid, of wil je hier eerst wat meer lezen? Bel onze experts op 088 – 130 6440, of laat een bericht achter via het contactformulier of de chatknop.
  We vinden je privacy heel belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw gegevens.

  UP
  Heb je een vraag?
  Bel 023 – 554 67 66
  App +31 (0) 6 135 582 70
  of ga naar contactformulier