Imbema en Ebatech leveren praktijkoplossingen voor energiemeters.

Imbema heeft vanaf dit jaar de service & onderhoudswerkzaamheden aan kWh en gasmeters overgenomen van Ebatech. Doelstelling: het realiseren van innovatieve verbeteringen in de serviceverlening.

De twee partners werken samen aan deze doelstelling en ondersteunen elkaar waar nodig. ‘Onze klanten willen zich focussen op het primaire proces: het rapporteren van betrouwbare meterdata. Het is ons doel om de meetbedrijven met praktijkoplossingen op maat volledig te ontzorgen’, vertelt Peter Geurds, Business Unit Manager Imbema.

Ebatech is medio 2018 op zoek gegaan naar een partner om de service & onderhoudswerkzaamheden aan uit te besteden. Ebatech is op dit moment volop in ontwikkeling op het gebied van ICT-verbeteringen, processen, kwaliteit en personeel. De meetwereld is een speciale sector die volop in beweging is; expertise opbouwen en vooruitkijken is essentieel om de klanten in deze sector optimaal te blijven bedienen.

‘Naast aanschaf en logistieke afhandeling, hebben we de ambitie uitgesproken ook de service & onderhoudswerkzaamheden extern te beleggen’, aldus Ronald Saarloos, Sr. Teammanager Ebatech.

‘Vanaf de start van het traject heeft Imbema de regierol op zich genomen en samen met ons een sluitend plan opgesteld. Het leveren van betrouwbare data is niet genoeg, innovatieve verbeteringen en analyses van storingen om deze in de toekomst te voorkomen zijn ook essentiële doelen van onze samenwerking. We kijken uit naar de samenwerking in 2019, waarbij beide partijen zich committeren aan het realiseren van verbeteringen.’

ImbemaOver Imbema

Imbema helpt organisaties – in de industrie, energiesector en transport en logistiek – bij het creëren van een veilige, efficiënte werkomgeving. Met de juiste middelen en concepten geeft Imbema inzicht in processen en het beheer van operationele assets.

logo Ebatech

Over Ebatech

Ebatech is sinds 2008 door TenneT gecertificeerd als meetbedrijf en voorziet in comptabele metingen voor elektriciteit, gas en warmte. Ebatech plaatst hoofdmeters, verzamelt en valideert meetdata tegen concurrerende prijzen en toont binnen 24 uur alle verzamelde data via de webportal.

Van links naar rechts:

Koos Verkleij (Imbema), Iwan Siemensma (Imbema), Karin Rijs (NUON Energy NV), Ronald Saarloos (Ebatech), Peter Geurds (Imbema), Alexander Bloemers (Imbema).

Ebatech Imbema samenwerking

Van links naar rechts: 

Koos Verkleij (Imbema), Iwan Siemensma (Imbema), Karin Rijs (NUON Energy NV), Ronald Saarloos (Ebatech), Peter Geurds (Imbema), Alexander Bloemers (Imbema). 

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier