Imbema: Jaarplan Duurzaam Ondernemen online

Wat zijn onze milieuambities en de behaalde resultaten? Hoe draagt Imbema als onderneming bij aan een duurzamere toekomst? In het Jaarplan Duurzaam Ondernemen 2018-2022 vertellen we over onze doelstellingen, hoe we deze gaan meten en op welke manier gerapporteerd wordt. De doelstellingen hebben betrekking op verschillende terreinen: Kwaliteit, MVO, Milieu en Arbo.

Imbema en Duurzaam Ondernemen

Duurzaamheid is een strategische en maatschappelijke keuze. Duurzaam ondernemen vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten. Imbema werkt samen met leveranciers en klanten aan thema’s als kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord handelen.

Het is onze ambitie om volgend jaar de CO2-Prestatieladder certificering te behalen.

jaarplan duurzaam ondernemen mvo
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier