Duurzaamheid en circulariteit vormen een speerpunt binnen onze strategie.

Achter de schermen werken we hard aan het plannen en opvolgen van ons MVO-beleid. Meer bewustzijn, meer activiteiten en werkzaamheden leiden tot meer zichtbaarheid en resultaat.

Verkenningen in 2017 leidden tot een strategisch beleidsplan (2018) en een eerste MVO-team. Een tweede team is in oprichting, daarmee beschikken dan twee van onze vijf sectoren over een MVO-team.

Groen licht voor MVO-certificering

De Gas, Water, Energie (GWE) MVO-certificering is een onderdeel van de MVO-activiteiten. Deze sector wordt binnenkort als eerste gecertificeerd volgens de MVO-prestatieladder, niveau 3. Zij zijn al kwaliteit gecertificeerd (ISO 9001) en vanuit de vraag van de tenders en onze eigen overtuiging vanuit de kernwaarden maken we de stap naar MVO-certificering.

Bovendien hebben we in dit marktsegment al de meeste vragen met betrekking tot de duurzaamheid beantwoord, van de producten die we leveren. De rest van de organisatie volgt gefaseerd. Het uiteindelijke doel is dat de hele organisatie wordt gecertificeerd.

Dinsdag 23 april bezocht de certificerende instantie KIWA ons, in een reeks van afspraken tot medio juli 2019. We kregen we goedkeuring op onze MVO-certificeringsactiviteiten zoals in de strategische plannen zijn voorzien.

MVO-maatregelen

Wij dragen bij aan een betere leefomgeving voor nu en later, door onze CO2-footprint de komende jaren te reduceren. Om in 2050 volledig CO2-neutraal te opereren in navolging van het Energieakkoord en ervoor te zorgen dat onze overige bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk milieubelastend zijn. Onder andere door groene stroom in te kopen bij onze energieleverancier. Reductie van CO2 is onderdeel van de CO2 prestatieladder niveau 3.

Andere stappen maken we op kleinere schaal. Sinds kort scheiden we in Haarlem, Nijverheidsweg, intensiever ons afval. Breder in de organisatie vergaderen we vaker via Skype in plaats van in de auto te stappen. Maar ook gebruiken we de trein, of carpoolen naar een andere locatie of zakelijke afspraak. MVO gaat overigens verder dan alleen het milieu. Het gaat ook over duurzame inzetbaarheid van personeel, gelijke kansen op de arbeidsmarkt en transparantie in de keten.

Voor Imbema met vijf sectoren, zeven locaties, actief in vier landen, in 26 deelmarkten en met ruim 185.000 producten is dat een mooie en uitdagende klus!

Samen verantwoordelijk

We bestendigen hiermee in het kader van het MVO-beleid onze stappen in de goede richting. “Samen MVO, dat begint bij jezelf!

Meer informatie: stuur een mail naar mvo@imbema.com

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier