Teruggeven aan de maatschappij

Alle zeven vestigingen van Imbema zijn lokaal geïnvesteerd en lokaal betrokken. We steunen plaatselijk goede doelen en selecteren leveranciers met aandacht voor duurzaamheid. Hiernaast is kennisdeling een belangrijke pijler; met onze specifieke, technische kennis leveren wij een bijdrage in diverse werkgroepen en partnerschappen.

Sociale en lokale betrokkenheid

  • We steunen lokale verenigingen als Bedrijf & Samenleving Haarlem – een netwerkorganisatie die MVO stimuleert – met rondleidingen en demonstraties aan scholieren en studenten.
  • We zijn lid van het kennisplatform Duurzaam Gebouwd.
  • We zijn proactief in het betrekken van leveranciers bij de invulling van het materialenpaspoort.
  • We steunen het natuurlandschap Noord-Holland en de lokale economische samenwerking vanuit de Industriekring Haarlem.
  • We zijn sponsor van Haarlemvalley; een platform dat startups koppelt aan kapitaal door het organiseren van evenementen, het begeleiden van startups en het vinden van juiste financiering voor een startup.
  • We zijn cultuurvriend van Haarlem en steunen het Frans Hals Museum, Teylers Museum en cultuurstichting Het Spaarne.

Kennisdeling

  • Partnership C-bèta/Cirkelstad, een initiatief in circulair ondernemen en aanbesteden Metropoolregio Amsterdam (MRA).
  • Als partner van Innovatielab Thialf werken we actief mee aan de bevordering van de prestatie, beleving en accommodatie rondom het schaatsen en inlineskaten.
  • Samen met TU Delft participeren we in landelijk onderzoek in een waterstofstraat, als vervanging van het gasnet vanwege de toekomstige afbouw.
  • We hebben het event ‘Samen op weg naar Circulariteit’ van Circulair Valley georganiseerd. Samen met Vitens/Blauwe Netten, C-creators en Gemeente Haarlemmermeer, met een focus op circulaire initiatieven en uitdagingen.

MVO jaarverslag 2018

Imbema zorgt voor de veiligheid en gezondheid van klanten, werknemers en direct omwonenden door gebruik te maken van veilige faciliteiten, technologieën en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier