ALGEMENE VOORWAARDEN REPARATIES

1. Voorwaarden prijsopgave
2. Voorwaarden transport
3. Direct repareren
4. Facturatie

1. Voorwaarden prijsopgave

Al onze prijsopgaven zijn onder voorbehoud. Mocht tijdens het repareren blijken dat, door niet te voorziene omstandigheden, de machine niet tegen het begrote bedrag kan worden gerepareerd, zal er een herziende prijsopgave worden gemaakt. Bij afwijking in de kosten van ten hoogste 15% zullen wij zonder voorafgaande aanvullende offerte tot reparatie overgaan.

Wij vernemen graag van u of de machine gerepareerd mag worden en of u een eigen ordernummer op de documenten vermeldt wilt hebben. Als wij binnen 2 weken geen akkoord van u hebben ontvangen zenden wij de machine ongerepareerd en gedemonteerd aan u retour.

Offerte niet akkoord? Dan heeft u de volgende keuzes:
– Machine vernietigen. De kosten hiervoor bedragen €19,50.
– Machine ongerepareerd retour (gedemonteerd). De kosten hiervoor bedragen €19,50 + verzendkosten.
Let op! Eventuele andere gemaakte kosten zoals reinigingskosten, vrachtkosten van het ophalen, offerte op verzoek etc. zullen altijd aan u worden doorberekend.

Als u aan uw klant een nieuwe machine verkoopt i.p.v. het laten uitvoeren van de reparatie zullen wij de onderzoekskosten laten vervallen.
Houdt u hierbij rekening met het volgende:
– U kunt bij het afkeuren van de offerte aangeven dat er een nieuwe machine is verkocht. Laat u ons ook gelijk weten wat wij met de oude machine mogen doen?
– Wij vragen altijd de factuur of pakbon van u aan uw klant. Hierbij moet zichtbaar zijn: datum, machine incl. serienummer en klantgegevens.
– Machines welke eerder dan de reparatie offerte worden verkocht vallen buiten deze regeling.
– Facturen welke bij ons worden ingediend na het sluiten van het dossier kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

2. Voorwaarden transport

Met het tekenen voor ontvangst van uw zending verklaart u dat het pakket/ de pallet in goede orde is ontvangen.

Mocht uw zending beschadigd zijn, dan dient u deze te weigeren of een aantekening bij de chauffeur te laten maken. Als er wordt getekend voor goede ontvangst en er geen aantekening is gemaakt bij de chauffeur van de transporteur vervalt het recht op een vergoeding.

Bij schade verzoeken wij u binnen 24 uur een melding te maken incl. foto’s. Dit kunt u eenvoudig doen door te mailen naar: [email protected]

3. Direct repareren

Imbema repareert uw machine zonder bericht als de reparatiekosten lager zijn dan:

Merk Soort Prijs excl. BTW
Mirka Elektrische machines €135,00
Mirka Pneumatische machines €90,00
Milwaukee Alle €99,00
Kränzle  Hogedrukreiniger koud €150,00
Kränzle Duwvegers €100,00
Kränzle Stofzuigers €100,00
Overige machines* Alle n.v.t.

*Als uit onderzoek blijkt dat de reparatiekosten hoger zijn dan de nieuwprijs van de machine of er andere redenen zijn waardoor Imbema niet direct tot reparatie over kan gaan, dan nemen wij contact met u op.

Bij reparaties boven deze bedragen wordt vooraf een offerte verstrekt. Wilt u vooraf een offerte ontvangen bij een lager bedrag? Dit kunt u eenvoudig op ons aanmeldformulier aangeven.
Als de machine niet gerepareerd wordt, zie paragraaf 1. Prijsopgave voorwaarden

4. Facturatie

Als het voor uw financiële administratie noodzakelijk is om een Inkoopordernummer of referentie op onze factuur vermeld te hebben dient u dit voor het afhandelen van de reparatie aan Imbema te verstrekken.
Als uw inkooporganisatie een inkooporder nummer vereist en u deze niet verstrekt kan Imbema de reparatie niet retourneren.

Na afhandelen van de reparatie is het niet meer mogelijk achteraf een inkoopordernummer op de factuur te vermelden. Imbema maakt hier geen creditnota’s voor.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier