3 maatregelen om dode hoek verkeersongelukken te voorkomen

De dode hoek problematiek rondom vrachtwagens stond de afgelopen weken flink in de belangstelling. Vrachtwagens zijn nog altijd vaker bij ongevallen betrokken dan personenauto’s, met alle gevolgen van dien.

“Better safe than sorry!” – Dode hoek ongelukken voorkomen

De dode hoek problematiek houdt de overheid, logistieke bedrijven en maatschappelijke organisaties behoorlijk bezig. Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit ervoor om (brom)fietsers en vrachtauto’s fysiek van elkaar te scheiden. Het verschil in massa is dermate groot bij fietsers en vrachtwagens dat dit de verkeersveiligheid in gevaar brengt. Maar zolang deze scheiding nog niet is doorgevoerd, moeten er andere maatregelingen worden getroffen om dodehoekongevallen te voorkomen.

1. Educatie en voorlichting aan fietsers en vrachtautochauffeurs;

Alle scholen zouden hun leerlingen speciale dode-hoek-lessen moeten geven, aldus Veilig Verkeer Nederland. Elk jaar overlijden in ons land gemiddeld 10 mensen omdat ze in een dode hoek van bijvoorbeeld een vrachtwagen zaten, en niet gezien werden.
Bekijk ook de reportage die RTL Nieuws maakte over de dode hoek lessen:

Video dode hoek voorlichting scholen

2. Dode hoek waarschuwingssystemen op voertuigen;

Ondanks de verplichte extra spiegels waarmee vrachtwagens vanaf 2003 uitgerust moeten zijn, kunnen de voertuigen nog veiliger. Neem bijvoorbeeld de dode hoek waarschuwingssystemen, die niet alleen de chauffeur maar ook de fietsers waarschuwen.

Zo is de Lisa2Alert dode hoek assistent een systeem op de bestaande spiegels (en camera’s) ter voorkoming van “dode hoek” ongevallen. Het is een vanuit de praktijk ontwikkeld attendering systeem met geluid- en lichtsignalen voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. Dit systeem richt zich op de interactie tussen de vrachtwagenchauffeur en de overige verkeersdeelnemers zodra hij rechts wil afslaan.

Lisa2alert dode hoek signaleringssysteem

3. Veilige inrichting van kruispunten

Met name kruispunten waar fietsers en vrachtauto’s elkaar tegenkomen moeten een stuk veiliger worden. Dat betekent: conflict vrije groenfasen bij verkeerslichten, ontvlechten van routes voor fietsers en vrachtauto’s.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier