De 5 meest gemaakte fouten bij ladingzekering voor de aanhangwagen.  Zo voorkom je ze!

Bij het vervoeren van lading met een open aanhangwagen gaat er nog een hoop fout. Wanneer een aanhanger te hoog beladen is of er geen ladingzekering wordt gebruikt valt er materiaal op de weg. Een te zwaar beladen  aanhangwagen gaat kantelen. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties. 

Belangrijke aspecten die je met regels en de juiste ladingzekering voorkomt. Wanneer je je hier niet aan houdt, kun je een forse boete krijgen. Bekijk dus vóór de rit welke lading je in de aanhangwagen wilt meenemen en waar je rekening mee moet houden.

Bekijk de 5 meest gemaakte fouten bij ladingzekering van een aanhangwagen en hoe je ze voorkomt:

Ladingzekering-aanhangwagen

1 . De aanhangwagen te zwaar beladen

Zorg er voor dat u de aanhangwagen niet te zwaar belaadt. Overbelading beïnvloedt de remvertraging en hierdoor dus ook de verkeersveiligheid. Hiernaast kunt u het wegdek beschadigen.

Maximale gewicht
Het maximum gewicht staat voor geregisterde aanhangwagens vermeld in het kentekenbewijs. Bij ongeregistreerde aanhangwagens mag het totale gewicht inclusief de aanhangwagen nooit meer dan 750 kg zijn. Daarnaast zijn er ook grenzen voor de as-last en koppelingsdruk. Een geringe overschrijding van het toegestane gewicht kan leiden tot een forse boete. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.

Het is vaak moeilijk in te schatten welk gewicht de lading precies heeft. Weeg daarom ladingen waar u geen ervaring mee heeft of vraag het exacte gewicht na voordat u gaat rijden.

2. De aanhangwagen is verkeerd beladen

Een verkeerd beladen aanhangwagen zorgt voor een te hoge of te lage kogeldruk. De ‘kogeldruk’ is de kracht die de aanhangwagen, via de koppeling, in verticale richting uitoefent op de trekhaak van de auto. Wanneer u de aanhangwagen eenvoudig op de trekhaak van de auto kunt plaatsen voldoet het aan de juiste kogeldruk. Lukt dit niet dan zit er te veel gewicht voorin de aanhangwagen en heeft u een te hoge kogeldruk. Wanneer uw aanhangwagen zonder steunpoten achterover valt dan heeft u een te lage kogeldruk. In dit geval doet u er verstandig aan de lading naar voren te plaatsen. Om 100 procent zeker te zijn meet u de kogeldruk met behulp van een speciale meter.

3. De lading is niet of onvoldoende afgedekt

Zeilen of afdeknetten mogen alleen gebruikt worden bij lading die op geen andere manier te zekeren is. Artikel 5.18.6 lid 2 in de regeling voertuigen geeft aan dat lading die los op een aanhangwagen ligt en niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, deugdelijk moet zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.

Een afdeknet gebruikt u bij het zekeren van lichte losse lading zoals los groenafval, puin, stenen en brandhout. Het net wordt volledig over de boordwand gespannen. Het vlakzeil is geschikt voor ladingzekering van losse goederen en wordt ook over de boordwand gespannen.

Let op dat metalen delen van de netten niet zijn verroest of beschadigd en de netten niet zijn gescheurd. Netten uit koord en touw moet u altijd nakijken op schade en indien nodig (laten) repareren. De omvang van de mazen moet kleiner zijn dan het kleinste deel van de lading.

ladingzekering-aanhangwagen

4. De lading staat niet vast (genoeg)

Bij ladingzekering van hoge en grote lading, zoals kranen en graafmachines kunt u het beste gebruik maken van spanbanden. Ook dozen, koffers en ander losse voorwerpen zet u stevig vast met een spanband. Gebruik een spanband met een haak aan het einde, zodat u het aan de zijkant van de aanhangwagen in een sjoroog kunt vasthaken. Wanneer u de spanband door de ratel haalt, kunt u de band met een krikbeweging spannen. Hiermee zet u uw lading zeer stevig vast en zal het niet gaan schuiven. Het is sterk aanbevolen om spanbanden in overeenstemming met norm EN 12195-2 te gebruiken.

Controleer altijd of de metalen delen van de spanband niet gecorrodeerd of beschadigd zijn, of de spanband geen sneden heeft of rafelt en of alle steken stevig zijn. Bij schade altijd advies vragen aan de fabrikant of leverancier.

Een belangrijke factor bij ladingzekering is de wrijving. Door gebruik te maken van antislipmatten wordt de wrijvingsweerstand verhoogt, waardoor de lading minder snel gaat schuiven. Hierdoor heeft u minder spanmiddelen nodig en verkort u de laadtijd. Antislipmatten zijn een stuk goedkoper dan spanbanden. Hiernaast mag er bij gebruik van een goed gekeurde antislipmat met een wrijvingcoëfficiënt van 0.6 worden gerekend. U kunt dus beter antislipmatten aanschaffen dan extra spanbanden inzetten.

Een antislipmat werkt pas optimaal als de laadvloer en de lading die er op komt te staan schoon, droog en vetvrij is. Vuil of vettigheid op het antislipmateriaal zorgt voor minder weerstand.

5. De lading steekt buiten het voertuig uit

Soms is het nodig dat lading buiten het voertuig uitsteekt. De regels voor wat mag en wat kan zijn verschillend voor deelbare en voor ondeelbare lading.

Deelbare lading

Deelbare lading dat met een aanhangwagen wordt vervoerd mag aan de achterzijde maximaal 1 meter uitsteken. Wanneer het meer dan 1 meter uitsteekt, moet u de lading voorzien van rood wit gestreept markeringsbord.

Ondeelbare lading
Voor ondeelbare lading (lading die ten behoeve van het vervoer niet zonder overmatige kosten of risico van schade, in twee of meer ladingen kan worden gesplitst) gelden afwijkende regels:

  • lading mag aan de achterzijde van een eenassige aanhangwagen maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras

Algemene regels

  • De lading mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken.
  • De lading mag maximaal 20 cm aan elke zijkant uitsteken en bij 10 cm moet u de lading voorzien van markeringsborden.
  • De breedte inclusief lading mag niet meer zijn dan 3 meter, anders moet u de lading voorzien van markeringsborden.
  • De hoogte mag maximaal 4 meter bedragen.

Markeringsborden
Het markeringsbord moet bij slecht zicht of ‘s nachts aan de achterzijde van de aanhangwagen voorzien zijn van rood licht en aan de zijkanten van wit licht naar voren en rood licht naar achteren. De markeringsborden moeten op een hoogte van minimaal 35 cm en maximaal 1,70 meter dwars op de lading worden bevestigd.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier