Checklist ladingzekering

basisregels voor het veilig vastzetten van lading

In 2017 hebben er in Nederland meer dan 5000 ongelukken met vrachtverkeer plaatsgevonden (Rijkswaterstaat), waarvan 25% door verkeerde ladingzekering. Deze ladingzekering ongevallen zorgen voor lange files, materiële schade, bergingskosten, hoge verzekeringspremies en een slecht imago. Als transportbedrijf wil je dit natuurlijk voorkomen. Het is dus erg belangrijk om je lading op de juiste manier te zekeren. Het goed vastzetten van je lading is essentieel voor een veilig transport. 

Het probleem voor internationale transportbedrijven is dat de ladingzekering wetgeving in elk land verschillend is. Om tot meer uniforme voorschriften te komen heeft de EU een handleiding voor het veilig zekeren van lading op wegvoertuigen geschreven*. Deze handleiding bevat instructies voor het veilig zekeren van lading op wegvoertuigen maar heeft geen wettelijk karakter. Landen mogen strengere regels eisen dan in de Europese handleiding is beschreven. Duitsland is hier een goed voorbeeld van. Wanneer je aan de voorschriften voldoet, betekent dus niet dat je zonder problemen door heel Europa kan rijden.

Omdat de handleiding behoorlijk uitgebreid is hebben wij een handige checklist ladingzekering gemaakt. De checklist is zeker niet allesomvattend maar bevat wel de basisregels waar je bij het vastzetten van lading rekening mee moet houden.

Checklist ladingzekering wetgeving en regels
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier