Is de chip van Cora écht de oplossing?

Flatscreens, IKEA meubels en veel plastic spullen. Het is een greep uit de inhoud van een aantal zeecontainers die zijn aangespoeld op Vlieland, Terschelling en Ameland. Een ecologische ramp, aangezien een deel van de spullen nu naar de Noordpool drijven. Afgelopen donderdag (10 januari) sprak minister Cora van Nieuwenhuizen aan tafel bij Jinek over verschillende oplossingen om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Chips op containers zouden de oplossing zijn, maar is het daadwerkelijk zo eenvoudig?

Wereldwijd zijn er op dit moment tientallen miljoenen containers die voor allerlei transporten worden ingezet. Bijna alle transporten gaan over zee en dat aantal groeit nog steeds. De Nieuwe Zijderoute, oftewel de ‘Silk Road’ wordt steeds populairder om containers vanuit China naar Europa te krijgen. De zichtbaarheid van deze containers is een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen om de logistieke keten te optimaliseren maar ook om ze te kunnen lokaliseren op het moment dat ze verloren raken.

Containers chippen complex?

In de regel hoeft dit niet complex te zijn. Het traceren van containers die over zee vervoerd worden, is echter niet zo eenvoudig als bij andere transportbewegingen. Er zijn namelijk uitdagende omstandigheden.

Op zee of niet, in alle gevallen vereist het lokaliseren van een container dat er een signaal (bijvoorbeeld met GSM) afgegeven wordt. Deze signalen kosten stroom, daarom wordt een dergelijk apparaat gevoed door een batterij.  De benodigde capaciteit van die batterij is afhankelijk van het aantal signalen die de chip per dag moet kunnen versturen. Met andere woorden, hoe nauwkeurig wil je de container volgen?

Tot zover niet complex…

Wie echter een container op zee wil traceren, kan geen gebruik maken van de GSM signalen. Deze zijn niet beschikbaar op zee (tenzij je langs de kustlijn vaart). Wel is het mogelijk om via GPS een locatie vanaf zee af te geven, maar dat vereist wel dat de chip over vrij uitzicht op de hemel beschikt. Een andere optie is normaliter het versturen van berichten via satellietcommunicatie, maar daarmee is het echter niet mogelijk om een container snel te lokaliseren of te vinden. Het doel van de chip wordt dan niet gehaald. Overigens zullen veel van dergelijke chips onder water geen signaal meer kunnen afgeven, aangezien water de meeste draadloze signalen blokkeert.

Het lokaliseren van containers over zee brengt dus uitdagende omstandigheden met zich mee. Wie over accurate data wil beschikken, stelt hoge eisen aan de chip, de batterij en het onderhoud hiervan. En nog los van de hoge kosten die het met zich meebrengt, biedt het bovendien geen uitkomst wanneer de containers te water raken, omdat er geen communicatie meer kan plaatsvinden.

Voorkomen beter dan genezen: chip lost het probleem niet op.

Een chip bestrijdt slechts de symptomen, de vraag is hoe een dergelijk probleem voorkomen had kunnen worden? Hoe was de opslagplanning? Welk gewicht hadden de containers en hoe hoog waren deze gestapeld? Op welke manier waren de containers vastgezet?

“Hoe vaak er iets mis is met het sjorwerk, is niet duidelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport deed in 2010 nog een grotere controle: toen bleken bij 27 van de 57 gecontroleerde schepen containers “niet volgens het sjorplan vastgesjord”. Recentere cijfers zijn er vooralsnog niet.” (NOS)

Er zijn verschillende (IoT) oplossingen op de markt verkrijgbaar, zowel voor container eigenaren om hun fleet goed te managen  (denk aan GPS devices) als verladers die hun lading willen volgen (denk aan een SBS e-containerguard). Het valt echter te betwijfelen of we daar de oorzaak van het probleem vinden. Met andere woorden, of het hiermee voorkomen had kunnen worden. Voor container sjorren, het proces waarbij containers aan boord van het schip aan elkaar worden bevestigd, gelden strikte regels, vastgelegd in het sjorplan. Dit staat bekend als één van de grootste risico’s bij vrachtoverslag handelingen, met name bij containers die op het dek van het schip worden geladen.

Eén slecht gesjorde container is voldoende om de boel uit evenwicht te brengen… Juist in de preventie ligt de oplossing.

Vragen? Neem contact op met Joost Brand, Sales Engineer, joost@sbsnl.com,  0031 88 130 60 30.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier