Heeft een meeneemheftruck extra zekering nodig?

Bron: Van der Werff Logistics

Een meeneemheftruck (ook wel kooiaap genoemd) is een heftruck die achter een vrachtwagen wordt bevestigd, zodat de chauffeur een eigen heftruck heeft om lading te laden of lossen. Maar hoe hang je een meeneemheftruck veilig achter een vrachtwagen? En moet deze nog extra vastgezet worden? Op deze vragen geeft onze ladingzekering expert Niels Bouwmeester antwoord in zijn blog van december.

Dagelijks zie ik meeneemheftrucks achter vrachtwagens hangen, die naar mijn idee niet goed gezekerd zijn. Deze meeneemheftrucks worden zonder borging van een ketting of spanband vervoerd, terwijl deze vastzetmiddelen standaard bij de heftruck worden meegeleverd. Men denkt misschien dat je deze spanmiddelen als extra zekering gebruikt, maar dit is niet het geval! Wanneer je een meeneemheftruck niet goed vast zet, kan deze van de vrachtwagen vallen en voor gevaarlijke situaties op de weg zorgen.

Afgevallen meeneemheftruck vrachtwagen

Hoe zet je een meeneemheftruck goed vast?

Wanneer je een meeneemheftruck achter een vrachtwagen wilt bevestigen, schuif je de vorken van de meeneemheftruck in de kokers van de vrachtwagen. Onder het chassis zitten twee uitschuifbare draagbalken met een opstaande rand (waarvan de hoogte kan variëren).  Tijdens het transport rust het gewicht van de meeneemheftruck op die uitschuifbare draagbalken van de onderbouw.

Gebruik van de standaard meegeleverde vastzetmiddelen

Zoals hierboven al aangegeven worden kettingen of banden bij aankoop van een meeneemheftruck standaard meegeleverd. Ik vroeg aan verschillende producenten of zij garantie geven dat meeneemheftrucks voldoende gezekerd zijn wanneer er geen vastzetmiddelen worden gebruikt.  Hier kreeg ik een éénduidig en wat mij betreft ook logisch antwoord op:

“Wij geven géén garantie dat een meeneemheftruck, zonder het gebruik van de standaard meegeleverde kettingen of banden, voldoende geborgd is. Wij schrijven dit dan ook uitdrukkelijk voor in onze handleidingen. Ter verduidelijking, de kettingen zijn dus géén additionele aankoop.”

Er is geen enkele producent die aangeeft dat de meegeleverde spanbanden en kettingen overbodig zijn. Het is dus noodzakelijk om deze spanmiddelen te gebruiken. Als je autorijdt draag je immers ook je gordel; dan ga je er ook niet vanuit dat alleen de werking van de airbag voldoende is…

uitschuifbare draagbalken vrachtwagen meeneemheftruck

Voldoen de sjorogen wel?

In Nederland wordt een meeneemheftruck gezien als lading, welke voldoende gezekerd moet worden. Dat kan met behulp van de sjorogen die aan beide zijden van de trailer én aan de meeneemheftruck bevestigd zitten. Ontbreken deze sjorogen? Dan is de combinatie niet geschikt om een meeneemheftruck te vervoeren.

De sjorogen op de trailer moeten voldoen aan de code EN 12640. Helaas zijn er op dit moment geen eisen over hoe sterk en onder welke bindhoeken deze ogen op de trailer gemonteerd dienen te worden.

sjorogen voor vastzetten meeneemheftruck

Wetgeving meeneemheftrucks

Nederland
We beginnen met de Nederlandse wetgeving, Artikel 5.18.6 lid 4 geeft het volgende aan:
In afwijking van het eerste lid, moeten verwisselbare uitrustingsstukken, afneembare bovenbouwen, gestandaardiseerde laadstructuren en meeneemheftrucks deugdelijk zijn bevestigd met geschikte vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen. Hieruit kunnen we concluderen, dat meeneemheftrucks deugdelijk bevestigd dienen te worden. Dus met de bijgeleverde ketting of spanband. Helaas gebeurt dit in de praktijk dus vaak niet.

België
In België heeft men dit iets anders geformuleerd. Als we kijken naar België, Artikel 45bis § 5:
De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading aan een voertuig vast te maken, wordt zelf zodanig gezekerd dat ze niet ontgrendeld kan raken of kan loskomen.De stouwvoorziening of de geïntegreerde vergrendelvoorziening die wordt gebruikt om een lading in of op een voertuig vast te zetten, moet voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1. ze is ontworpen en vervaardigd voor de doeleinden waarvoor ze wordt gebruikt;
2. ze wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de geldende Europese en/of internationale normen.

Duitsland
In Duitsland is dit als volgt omschreven:

Wegverkeersreglement (StVO) § 22 Vracht

(1) De lading, met inbegrip van de uitrusting voor het vastzetten van de lading en de laadinrichtingen, moet zodanig worden gestuwd en vastgezet dat deze niet kan uitglijden, omvallen, heen en weer rollen, vallen of een vermijdbaar geluid veroorzaken, zelfs niet in geval van noodremming of plotselinge ontwijkende beweging. De erkende regels van de technologie moeten worden nageleefd.

Conclusie; gebruik de kettingen bij het vastzetten van een meeneemheftruck!

Het is opmerkelijk dat er in Nederland nog onduidelijkheid is over het juist vastzetten van een meeneemheftruck, terwijl Artikel 5.18.6 lid 4, naar mijn mening, de lading dekt. De termen staan er namelijk in meervoud: vastzetsystemen, zekeringssystemen en stuwagemiddelen.

Het gebruik van de kettingen is dus géén extra beveiliging of borging, maar een standaard beveiliging! Mijn advies is gebruik de kettingen. Dit is een standaard borging, óók in de buurlanden. Het gaat mij niet zozeer om de boete die je riskeert (die je in omringende landen sowieso krijgt), maar om de veiligheid van de medeweggebruiker.

Meer informatie over lading zekeren?

Niels Bouwmeester

Niels Bouwmeester

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina en ga voor een specialistische training ladingzekering naar cargocoaching. Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen via 06 – 53 32 95 23.

Elke maand schrijf ik een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier