Is een gerepareerd Code XL zeil nog wel sterk genoeg?

Ladingzekering-gerepareerd-code-XL-zeil

Bron: Collitax Transport

Met een EN 12642 code XL opbouw kun je lading vormsluitend vervoeren. De zeilen van een code XL trailer zijn extra stevig, omdat er onder andere spanbanden in verwerkt zijn. Maar voldoet het zeil nog wel, als er een scheur of beschadiging in zit? Deze vraag krijgt onze ladingzekering specialist Niels Bouwmeester dagelijks. Hij schreef er dit blog over.

Code L opbouw versus Code XL opbouw

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of het zeil van een code XL trailer nog wel voldoet als er een snede in zit, zal ik eerst even het verschil tussen de zeilen van een Code L en Code XL opbouw uitleggen.

Jaren geleden was er alleen nog maar een Code L opbouw, waarbij het zeil geen zijwaartse krachten kon zekeren. Het zeil bood bescherming tegen weersinvloeden en je kon er reclame-uitingen op kwijt. Niets meer en niets minder. Ondertussen kan het zeil van een Code L opbouw (bij vormsluitende ladingzekering) 15% van de zijwaartse krachten zekeren, maar dat terzijde.

Rond 2006 kwamen de eerste Code XL opbouwen op de markt met extra stevige zeilen. Hierdoor zijn deze XL zeilen uitermate geschikt voor het deels zekeren van ladingen. Ik schrijf hier deels, omdat ik in de praktijk regelmatig zie dat lading in een XL opbouw helemaal niet gezekerd wordt. Omdat er spanbanden in een Code XL-zeil zijn verwerkt, denkt men dat het zeil sterk genoeg is om lading tegen te houden. Dit is niet zo. Om de voordelen van het zeil als ladingzekering te mogen gebruiken, moet je je aan de waarden van vormsluitend zekeren houden.

Herkeuring Code XL certificaat

In een voorgaand artikel pleitte ik al voor een herkeuring van het Code EN 12642 XL certificaat. De koper krijgt bij de aflevering van het voertuig een Code XL-certificaat, waarin de fabrikant de stabiliteit van de opbouw bevestigd. Tevens geeft de fabrikant aan onder welke voorwaarden het Code XL-certificaat geldig blijft. Alleen met deze documentatie mag het certificaat worden gebruikt als waarden voor het zekeren van lading. Hierbij wordt aanbevolen dat alle partijen in het transport het certificaat controleren op geldigheid. Een onderdeel hiervan is ook, of het zeil nog voldoet aan de voorwaarden waaronder het certificaat is afgegeven.

Wellicht is het zinvol om na het herstel van een XL zeil een certificaat van de reparatie af te geven. Hierin staat dan vermeld dat het zeil na herstel nog voldoet aan de waarden, waarop het certificaat oorspronkelijk is afgegeven. Met dit certificaat is dan voor iedereen aantoonbaar dat de herstelling correct is uitgevoerd. Om fraude van certificaten te voorkomen, kan een tekening van het zijaanzicht met de herstelde onderdelen worden toegevoegd. Met als extra toevoeging uiteraard de datum van herstel.

Het herstellen van een Code XL zeil

Maar wat nu als er een scheur in het zeil van een XL-opbouw zit en deze gerepareerd moet worden? Is het zeil dan nog sterk genoeg om de lading gedeeltelijk mee te zekeren?

Onderstaand een afbeelding van het standbeeld van Hans Brinker, onder de Nederlanders beter bekend als de held van Haarlem. Het is een verhaal over een jongen die met zijn vinger een gat in een dijk dicht en zo de Nederlandse bevolking behoedt voor een overstroming. Uiteraard is dit fictie, maar het is wel de juiste vergelijking voor het deugdelijk herstellen van een XL zeil. Want zomaar een ”pleister” plakken op de wond (zeil), volstaat niet. Het zeil dient deugdelijk hersteld te worden. Maar wat houdt dit dan precies in?

Hierbij een opsomming hoe je het zeil, de banden en de verbindingen van een XL zeil deugdelijk hersteld.

XL Zeil

Bij reparatie van het zeil mag alleen dezelfde kwaliteit dekzeil worden gebruikt. Zo hebben Code L dekzeilen een massa per oppervlakte-eenheid van minder dan 650 g/m2 en Code XL-zeildoek materialen een massa per oppervlakte-eenheid van meer dan 850 g/m2.

Een zeildoekpleister moet de scheur of beschadiging aan alle kanten minimaal 150 mm overlappen. Voor een optimale moleculaire structuur, want die is hierdoor verminderd, moet de snede óók thermisch worden gelast.

Verticale banden

De verticale banden moeten, ook bij gebruik als reparatiedelen, een minimale scheursterkte van meer dan 2.300 daN hebben. Als drie of meer aangrenzende verticale banden of in totaal meer dan vijf verticale banden beschadigd zijn, moet het defecte zeildoek volledig worden vervangen door een nieuw zeildoek.

Horizontale banden

De horizontale banden moeten, ook als ze als reparatie delen worden gebruikt, een minimale scheursterkte hebben van meer dan 1.200 daN. Indien drie of meer aangrenzende banden of in totaal meer dan vijf horizontale banden in een zeildoek zijn beschadigd, dient het defecte zeildoek volledig door een nieuw zeildoek te worden vervangen.

Verbindingen

Een essentieel criterium voor een ladingzekeringszeil is dat het elastische materiaal (zeildoek en riemen) zorgvuldig aan de metalen onderdelen, zoals bijvoorbeeld de runners en de zeildoekspansluitingen, wordt bevestigd. Deze verbindingen mogen alleen gemaakt worden op de zogenaamde bandkruisen. Hierbij moet er voor voldoende oppervlaktedruk gezorgd worden door de verbindingen te schroeven en/of te klinken.

Het klinknagelmateriaal dat is goedgekeurd door TÜV NORD zijn trekbouten (6 mm) met een roestvrijstalen borgring en plaatring of contraplaat. Bij gebruik van schroeven moet M6 kwaliteitsklasse 8.8 met zelfborgende moeren en bolle ringen of contraplaten worden gebruikt. Het aanhaalmoment hiervoor is tenminste 12 Nm.

Conclusie; kan een gerepareerd zeil de krachten nog steeds weerstaan?

Zoals je hierboven hebt gelezen bestaan er dus instructies om reparaties deugdelijk uit te voeren. Alleen zijn deze nog niet opgenomen in een norm. Wel is het zo, dat er in de Nederlandse wet onder Artikel 5.18.6 lid 5 staat dat vastzetsystemen, zekeringssystemen, stuwagemiddelen en onderdelen daarvan goed moeten functioneren en geschikt moeten zijn voor het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Samen met bekende zeildoekfabrikanten zijn er reparatieadviezen ontwikkeld voor de zeilen conform EN 12641-2. Zelfs rijtesten met drankkratten (apart XL certificaat), hebben aangetoond dat een goed gerepareerd zeil de krachten van de lasten nog steeds kan weerstaan.

Een gerepareerd zeil kan dus nog steeds voldoen mits je de reparaties deugdelijk en vakbekwaam verricht of laat verrichten.

Meer informatie over lading zekeren?

Niels Bouwmeester

Niels Bouwmeester

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina en ga voor een specialistische training ladingzekering naar cargocoaching. Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen via 06 – 53 32 95 23.

Elke maand schrijf ik een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier