Kun je de zwanenhals gebruiken als hulpmiddel voor ladingzekering?

Bron: Broshuis BV

Een semi-dieplader is een oplegger voor het vervoeren van hoge ondeelbare ladingen. Je gebruikt ze voor zwaar transport in de bouw en industrie, zoals betonelementen, onderdelen van windmolens en staalconstructies. Ook voor het vervoeren van graafmachines en wegenbouwmachines zijn semi diepladers zeer geschikt. Het chassis van een dieplader is uitgevoerd met een zwanenhals, waardoor er achter de zwanenhals een lage laadvloer ontstaat. Hierdoor kun je hogere lading meenemen. De zwanenhals functioneert bij een dieplader als een soort kopschot. Maar kun je deze zwanenhals als hulpmiddel bij het zekeren van lading gebruiken? En zo ja, welke krachten kan de zwanenhals dan aan? Om hier antwoord op te geven heeft onze ladingzekering specialist Niels Bouwmeester, in samenwerking met de uitvinder van de semi dieplader Broshuis BV, een berekening met de zwanenhals uitgevoerd. De resultaten beschrijft hij in zijn nieuwe blog.

Zwanenhals als kopschot

Bij een oplegger bestaan er twee soorten kopschotten; een EN12642 Code L en een EN12642 Code XL kopschot. Een EN12642 Code L kopschot heeft een maximale voorgeschreven belastingswaarde van 5000daN. Een EN 12642 Code XL kopschot moet minimaal 50% van het gespecificeerde laadvermogen kunnen weerstaan.

Een zwanenhals kan natuurlijk ook krachten weerstaan. Het functioneert als een soort kopschot. Alleen is een zwanenhals niet getest, waardoor je niet weet welke belasting het aan kan. Omdat er geen gegevens voorhanden zijn, zal een controleur automatisch uitgaan van een Code L belasting van 5000daN. Maar klopt dit wel? Een zwanenhals is onderdeel van het chassis en kan in theorie hogere krachten weerstaan dan de genoemde 5000daN.

Kracht van de zwanenhals berekenen

Om aan te tonen dat een zwanenhals de krachten van de lading aan kan, zullen er testen uitgevoerd moeten worden. In dit onderzoek werken we met computerberekeningen, omdat praktijktesten vrij lastig zijn. Zelfs voor een onafhankelijk testinstituut is het moeilijk om dit proefondervindelijk (doormiddel van bijvoorbeeld een druktest), uit te voeren. De dieplader ‘markt’ is ook vrij klein. Het is echter niet onmogelijk, want in het verleden zijn er ook wel eens druktesten uitgevoerd.

De berekening

Bij de berekening hebben we rekening gehouden met de volgende zaken:

Aan welke eisen moet het onderdeel voldoen?
De materiaalspanning mag niet boven 0.55% van de vloeigrens zijn.

Welke normen zijn er van toepassing?
Staal soort S355

Maximaal toelaatbare materiaalsterkte?
198 N/mm2

Uitgangssituatie:
De zwanenhals wordt ingeklemd op de positie van de kingpin, zodat beweging mogelijk blijft.

Om een koppelingsdruk van 18.000 Kg te krijgen, plaatsen we lading op de oplegger.

lading dieplader zekering zwanenhals

Aan de bovenzijde van de zwanenhals (de meest ongunstigste positie) plaatsen we een last die met 18.000 Kg (van de ladingslast) tegen de zwanenhals drukt.

Uitkomst

De krachten veroorzaken geen vervormingen op de zwanenhals. Alles blijft ruimschoots binnen de geldende marges.

zwanenhals ladingzekering uitkomst

De randvoorwaarden in het computermodel zorgen door de inklemming voor een rode kleur. In de praktijk is dit niet het geval omdat de zwanenhals door de schotel vrij kan bewegen.

Ook de elastische vervorming (in de volksmond doorbuiging) geeft geen problemen. Deze blijft aan alle kanten ruim binnen de grenzen.

Conclusie; de zwanenhals is sterk genoeg als hulpmiddel bij het zekeren van lading

Zoals je hierboven hebt gezien, zit er genoeg restcapaciteit in de zwanenhals. De stelregel “wat een zwanenhals kan/mag dragen, kan hij ook tegenhouden” mag dus gehanteerd worden.

In het voorbeeld is de belasting aan de bovenzijde van de zwanenhals geplaatst. Dit kan het meest ongunstigste punt zijn. Als je de lading volledig tegen de zwanenhals plaatst, dan wordt de zwanenhals op afschuiving belast, waardoor de zwanenhals vele malen sterker is!

Het is mijns inziens wel de verantwoordelijkheid van de fabrikant om uitleg te geven, zodat het product op de juiste wijze wordt gebruikt.

Dit kan via een document waarop de volgende gegevens staan:

  • De adresgegevens (eventueel logo) en het telefoonnummer van de constructeur/leverancier.
  • De verklaring dat de ‘opbouw’ bestand is tegen ‘bepaalde’ krachten.
  • Een uniek nummer.
  • Het VIN nummer van het betrokken voertuig.
  • Een tekening of omschrijving met afmetingen van de constructie en de toegepaste materialen (inclusief sterkteberekening).
  • De condities (bijvoorbeeld schoon/droog, gebruik antislip en positie lading)
  • Geen handgeschreven document.

Let wel; dit document is niet conform een normering.

Ik ben van mening dat iedereen in de schakel (de fabrikant, de gebruiker en de controlerende instanties) profijt heeft van zo’n document. Ook is het handig om een BC waarde (Blocking Capacity, de maximale kracht om een bepaalde richting te dragen) af te geven. Hiermee kunnen eenvoudig ladingzekering berekeningen worden gemaakt.

(Aan dit voorbeeld en de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.)

MEER INFORMATIE OVER LADING ZEKEREN?

Niels Bouwmeester

Niels Bouwmeester

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina en ga voor een specialistische training ladingzekering naar cargocoaching. Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen via 06 – 53 32 95 23.

Elke maand schrijf ik een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier