Lading zekeren; weet jij waar een controlerende instantie op let?

In 2018 zijn er belangrijke wijzigingen op het gebied van lading zekeren doorgevoerd. Voor technische ladingzekering controles langs de weg zijn algemene regels vastgesteld. Zo moet elke lidstaat van de Europese Unie elk jaar ten minste vijf procent van het totale aantal ingeschreven voertuigen langs de weg controleren. Helaas ziet onze ladingzekering expert Niels Bouwmeester nog veel misstanden met betrekking tot het zekeren van ladingen. Ondanks dat er met regelmaat controles op lading zekeren worden uitgevoerd, blijft het subjectief. Om de weg veiliger te maken op het gebied van lading zekeren mogen er wat hem betreft nog meer controles plaats vinden. Niels geeft uitleg in zijn blog.

Waar let een controlerende instantie op?

Controlerende instanties hebben bij ladingzekering controles veel hulpmiddelen (met actuele informatie over het zekeren van lading) beschikbaar. De controles zijn alleen wel allemaal statisch. Waar let een controlerende instantie tijdens een ladingzekering controle dan op? En hoe doen ze dit? Hieronder een opsomming van zaken waar ik mijn vraagtekens bij zet.

Vaststellen van de wrijvingscoëfficiënt

Er zijn vastgestelde wrijvingscoëfficiënten vanuit de EN12195-1 beschikbaar. Deze geven alleen getallen voor een droge of een natte en schone vloer. Maar in de praktijk is een vloer vaak vies. Het vaststellen van de daadwerkelijke wrijvingscoëfficiënt is voor een controleur dan onmogelijk. Tijdens een controle wordt er dus gewerkt met een aanname vanuit de Europese norm.

Vormstabiele ladingseenheid

Er bestaan wetten en normeringen voor het testen en certificeren van stabiele ladingseenheden. Dit is bij het zekeren van lading een grote meerwaarde. Maar wanneer er ooit een certificaat is afgegeven, wil dit nog niet zeggen dat het in de praktijk ook daadwerkelijk zo gebruikt wordt. Daarnaast is het tijdens een controle onmeetbaar.

Het is echter wel handig om te weten wat er nodig is om vormstabiliteit te bewerkstelligen. Wanneer je rekfolie gebruikt, kun je met bepaalde systemen meten welke (druk)kracht de folie op de lading aanbrengt. Met testapparatuur die de vormstabiliteit van een laadeenheid bepaal je dus (eigenlijk alleen proefondervindelijk) welke kracht er daadwerkelijk is.

Zo is er bijvoorbeeld een handzame sensor op de markt, die op de hoek van een pallet de aangebrachte druk meet. Hiermee kun je dus tijdens het gehele transport controleren of dat de kracht nog overeen komt met het certificaat. Dit kan tevens een handig hulpmiddel voor controlerende instanties zijn. Maar ook de verpakker, verzender, verlader, chauffeur en ontvanger kan hiermee op elk moment de kracht controleren.

Stabiele opbouw

Wanneer er geen certificaat bij het voertuig aanwezig is en/of de stickers ontbreken, dan is het voor een controleur lastig te beoordelen of het bijvoorbeeld een XL opbouw betreft. Een goede controle is dus afhankelijk van de kennis en inzicht van de controleur. De technische staat van de opbouw daargelaten.

Zwaartepunt van de lading

Om kantelgevaar te voorkomen, is het belangrijk dat het zwaartepunt van een laadeenheid in het midden ligt. Wanneer het zwaartepunt iets meer naar links of rechts ligt bestaat de kans dat de laadeenheid gaat kantelen. Het zwaartepunt van elke afzonderlijke pallet, ibc of bigbag kan afwijken. Bij een gecombineerde vracht dien je hier dan ook rekening mee te houden.

Lastverdeling voertuig

Het is van belang dat een voertuig evenwichtig wordt beladen. Voor een veilige lastverdeling is het belangrijk om een lastverdelingsplan te maken. In de praktijk wordt er vaak geen lastverdelingsplan opgesteld. Wellicht dat er nog iets op een vrachtbrief wordt vermeld. Bij het laden wordt de lastverdeling dus vaak geschat. Voor een controleur is de lastverdeling moeilijk te controleren, mits hij weet hoe het berekent wordt.

Voorspankracht spanband

De voorspankracht (STF) is de kracht die op de ingespannen spanband aanwezig is na het aantrekken van de ratel. De STF waarde staat vermeld op het label van de spanband met ratel. Of dat de voorspankracht klopt, kan tijdens een controle alleen gemeten worden met de juiste tools, zoals een voorspanningsmeter.

Meer informatie over lading zekeren?

Niels Bouwmeester

Niels Bouwmeester

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina en ga voor een specialistische training ladingzekering naar cargocoaching. Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen via 06 – 53 32 95 23.

Elke maand schrijf ik een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier