Vlotter, veiliger en schoner rijden in stroomversnelling

dankzij nieuwe technologische standaarden

Vlotter, veiliger en schoner rijden in stroomversnelling

Het lijkt wel of we in een stroomversnelling zitten als het gaat om technologische verbeteringen voor ons wagenpark. Nog niet zo heel lang geleden waren bedrijven al blij als ze een transporteur gevonden hadden die hun lading tijdig van A naar B wist te brengen. Vandaag de dag nemen we daar geen genoegen meer mee en staan duurzaamheid, veiligheid en efficiency volop in de belangstelling. We hebben dan ook heel wat nieuwe systemen in onze vrachtauto’s mogen verwelkomen de afgelopen jaren. Eerst nog als luxe accessoires, maar inmiddels behoren de technologieën tot de standaarduitrusting en gelden ze als voorloper van zelfrijdende voertuigen…

Moderne informatie- en communicatietechnologieën 

Voor transport- en logistieke bedrijven zijn informatie- en communicatietechnologieën van groot belang. We noemen het intelligente transportsystemen (ITS). Door gebruik te maken van ITS krijgt met name de chauffeur een veel beter beeld van de actuele verkeersomstandigheden. Deze wordt door het ITS ondersteund bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden, die door de nog altijd toenemende drukte in het verkeer, steeds hectischer worden. Met het ITS wordt de chauffeur dusdanig geïnformeerd dat hij minder fouten zal maken die kunnen leiden tot verkeersonveilige gedragskeuzes.

Zelfremmende systemen

Audi, BMW, Ford, GM, Mazda, Mercedes-Benz, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo… allemaal maakten zij bekend hun auto’s standaard uit te rusten met een automatisch remsysteem. Het ‘self braking system’ dat je steeds vaker in nieuwe voertuigen ziet, is uitgerust met een aantal sensoren. Het systeem signaleert personen of objecten voor de auto. Als er niet op tijd wordt geremd, dan wordt de bestuurder gewaarschuwd. Het systeem kan zelfs ingrijpen als de bestuurder dit niet doet, zodat een aanrijding wordt voorkomen.

Dat deze systemen uitstekend werken, blijkt ook uit het feit dat de Nederlandse Politie in 2016 al liet weten niet zo blij te zijn met dit systeem. In de nieuwe Politieauto’s van een bepaald merk zat namelijk een dergelijk systeem ingebouwd. Wanneer men vergat om op tijd het systeem uit te schakelen, liepen sommige achtervolgingen op niets uit, doordat de auto besloot om veiligheidshalve te gaan remmen.

Het gebruik van Telematics

Voertuigtelematica gaat over verzenden, opslaan en ontvangen van informatie, door gebruik te maken van GPS, GPRS, 3G en telecommunicatietoestellen. Door middel van deze technologie kan het gedrag en de status van één of meerdere voertuigen gemonitord worden.

Behalve dat de locatie van alle hiermee uitgeruste voertuigen te zien is, kan ook een lijst met de status van alle voertuigen getoond worden. U weet dan behalve de exacte locatie ook precies van alle voertuigen wanneer zij rijden, stilstaan of stationair draaien. Deze informatie is toegankelijk via een web-based interface waarop u vanaf elke gewenste locatie kunt inloggen. Vooropgesteld natuurlijk dat u gebruik kunt maken van een internetverbinding en over de correcte inloggegevens beschikt.

Praktische voordelen van een telematica-systeem:

  • Efficiënter en productiever werken
  • Beter inzicht in de brandstofkosten
  • U kunt uw klanten beter informeren
  • Duurzamer werken
  • Operationele kosten verlagen
  • Ongeoorloofd gebruik van de voertuigen tegengaan

Dode hoek systemen

De meesten van ons hebben weleens ervaren waar hun dode hoek zich bevindt. Die fietser die uit het niets voor je auto schiet, of het geluid van de claxon als blijkt dat je die inhaalmanoeuvre verkeerd hebt ingeschat…

En dan hebben we het hier nog over de dode hoek vanuit je auto. De dode hoek vanuit een vrachtwagen is veel groter. Gelukkig zijn er systemen die die dode hoek bewaken en zo de bestuurder van dienst zijn om veilig van rijstrook te kunnen veranderen. Deze systemen kunnen uitgerust zijn met een camera, maar ook gebruik maken van een radar.

Driver alert support

Driver alert support, ook wel ‘Lane Departure Warning’ genoemd, betekent vrij vertaald ‘Rijbaanassistentie’. Meer en meer vrachtauto’s worden tegenwoordig met dit systeem uitgerust. De bedoeling hiervan is natuurlijk het verminderen van het aantal verkeersongevallen.

Rijbaanassistentie is een geavanceerd systeem dat in staat is om wegmarkeringen te herkennen en te interpreteren. Het systeem gebruikt deze informatie om chauffeurs te waarschuwen op het moment dat deze klaarblijkelijk onbedoeld van rijbaan wisselt. Ook wanneer de chauffeur zich op de verkeerde weghelft bevindt, signaleert dit systeem dat en komt in actie door de chauffeur er op te attenderen.

Er zijn al systemen die er zelfstandig voor zorgen dat de vrachtauto op de goede rijbaan rijdt. Deze systemen zijn een aanloop naar de zelfrijdende voertuigen.

Hoe werkt het?

Deze technologie werkt met behulp van camera’s en speciale software. Continue wordt de weg door het systeem gescand en worden de markeringen langs de weg gelezen. Door de speciale software is de rijbaanassistentie in staat om conclusies ten aanzien van de positie van het voertuig te trekken. De chauffeur krijgt, indien nodig, diverse waarschuwingen. Er zijn zelfs camera’s die borden lezen en de chauffeur snelheidsinstructies geeft. Dat kan door middel van geluidssignalen, beeld of trissignalen via de chauffeursstoel of het stuur gaan.

Het is goed denkbaar dat deze cameratechnologie de spiegels gaan vervangen. Op dit moment zijn spiegels bij wet verplicht, maar het gebruik van camera’s vergroot naast de verkeersveiligheid ook de aerodynamica van het voertuig.

Veiliger op weg? 

ABS, ASR, de airbag…allemaal ontwikkelingen die geïntroduceerd werden als luxe accessoire, maar inmiddels zijn ze de standaard voor elk voertuig. Deze technologieën dragen bij aan de verkeersveiligheid en zijn daarom zelfs verplicht gesteld. Dat is dan ook niet ondenkbaar voor bovenstaande systemen, die ervoor zorgen dat chauffeurs op tijd worden gewaarschuwd voor onveilige situaties, of zelfs ingrijpen om ongevallen te voorkomen.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier