Efficiënter werken in de transport & logistieke sector

Meerwaarde bieden aan klanten, tegen minder inspanningen

“Niet de sterkste of slimste overleven, maar degenen die zich het beste aanpassen aan de omgeving” (Darwin). Niets blijkt minder waar.  Ook in de transport en logistieke sector, waar sprake is van complexe uitdagingen. Daardoor is optimalisatie cruciaal, en prijkt efficiëntie en het elimineren van verspillingen in de transport & logistiek sector bij veel bedrijven bovenaan de agenda.

Wie lean zegt……heeft het in essentie over continu verbeteren. Met lean maak je bedrijfsprocessen slanker, zodat je je flexibel kunt aanpassen en langdurig optimaal kunt presteren. Systematische verbetering, met de klant als uitgangspunt, moet uiteindelijk innovatiekracht opleveren. En dat is precies wat toekomstbestendig ondernemerschap vraagt.

Hoe lean is jouw transport en logistieke proces?

De eerste stap naar een lean organisatie is om inzicht te verkrijgen in welke waarde de organisatie nu eigenlijk aan de klant levert. Vervolgens is de vraag hoe die waarde tot stand komt, welke activiteiten en middelen leveren daarin een essentiële bijdrage?

Alles wat geen waarde creëert, is een verspilling. Of te wel een waardeloze activiteit. Een van de belangrijkste pijlers van het lean gedachtegoed is dat verspillingen worden geëlimineerd. Het lean gedachtegoed stelt dat er acht traditionele verspillingen in de transport en logistieke sector zijn.

De top 8 verspillingen in de Transport & Logistiek

8 verspillingen in de transport & logistiek

1. Defecten (of het corrigeren van)

Klanten verwachten dat hun orders op tijd en in goede conditie geleverd worden, ondanks last-minute wijzigingen, verkeersomleidingen of defecten aan materieel. U wilt de lading in goede conditie bezorgen en verkeerde leveringen of andere problemen voorkomen. Dat resulteert alleen maar in tijdrovende herstelwerkzaamheden, daar zit niemand op te wachten.

Maar hoe voorkomt u verspillingen in de transport & logistieke sector door defecten? Het probleem dient in ieder geval bij de bron te worden aangepakt. Soms volstaat een terugkerende (verplichte) training van uw medewerkers of preventief onderhoud voor het wagenpark, andere keren loont het om het proces dusdanig te automatiseren, dat er zo min mogelijk afhankelijkheden blijven bestaan. In alle gevallen is het de kunst is om het maken van fouten praktisch onmogelijk te maken.

2. Overproductie

De koning der verspillingen. We denken vaak te weten wat goed is voor de klant en zetten ons beste beentje voor…en dan blijkt dat dat beste beentje helemaal geen invloed heeft op de klanttevredenheid! Neem bijvoorbeeld het aanbieden van een razendsnelle levertijd: “Vandaag besteld, vandaag in huis”. Maar wie zegt dat de klant het zo snel nodig heeft, thuis is of voldoende ruimte heeft om de levering in ontvangst te nemen? Zonde van alle extra inspanning!

Het gaat hier dus om verspilling die voortkomt uit overproductie, dus wanneer er meer geproduceerd of geleverd wordt dan waar de klant naar vraagt.

3. Inefficiënt transport

Talloze extra kilometers door een inefficiënte planning of route, een onvoorziene omleiding of onnodige stilstand. Niet bepaald efficiënt, goedkoop of milieuvriendelijk. De derde lean verspilling gaat over alle buitensporige vormen van transport. Maar ook over het wagenpark dat niet optimaal wordt ingezet of onderhouden.

Een slecht onderhouden wagenpark resulteert niet alleen in een hogere stilstand maar ook in aanhoudingen door de politie. Het is algemeen bekend dat de BAG in Duitsland maar ook onze Nederlandse Landelijke Eenheid eerder een gehavende truck stilzet dan goed onderhouden materieel. Ook wanneer je niet voldoet aan de wettelijke eisen voor ladingzekering wordt je door de politie aan de kant gezet.

Geholpen door slimme software wordt het steeds eenvoudiger om zaken als de beladingsgraad of de laadruimte bezetting te optimaliseren. Zelfs tijdens seizoenspieken of complexe routes en leveringen.

4. Onnodig veel voorraad

Hoe zorg je er voor dat je over voldoende voorraad beschikt om je klanten tijdig van te kunnen leveren en tegelijkertijd niet onnodig veel tijd en kosten spendeert aan opslagruimte? Of hoe voorkom je de voorraad niet kwijt te kunnen? Dit spanningsveld is velen van ons welbekend. De kunst is om keuzes te maken op basis van wat dírecte meerwaarde voor de klant oplevert.

Andere verspillingen die voortkomen uit de voorraad is de ruimte die dit in beslag neemt of het keer op keer verplaatsen van de voorraad zodat het niet in de weg staat. Elimineer de oorzaken, zoals overproductie, prognose fouten, een te lange doorlooptijd en of het risico te denken in schaalvoordeel.

5. Onnodige verplaatsingen

Alle beweging die geen waarde toevoegen aan het product of het proces. Denk alleen al aan lichamelijke verspillingen als tillen, draaien of reiken vanwege een ergonomisch onverantwoorde indeling van de werkplek. Of aan onnodige fysieke meters, doordat je bijvoorbeeld op zoek bent naar informatie, collega’s of materialen.

6. Overprocessing

Voorkom dubbel werk. Denk bijvoorbeeld aan het effectief bundelen van goederenstromen. Een goede afweging over de inrichting van het proces vooraf, betaalt zich later terug in een kortere doorlooptijd. Datzelfde geldt voor het optimaliseren van de beladings- en bezettingsgraad, waardoor er minder verspilling in het proces optreedt.

Volle truckladingen i.p.v. veel kleine zendingen via groepage zijn een stuk efficiënter. Er hoeft onderweg niet te worden omgeladen waardoor er minder kans op schade is en er geen onnodige goederenbewegingen plaats vinden. Hieraan hebben LZV’s ook een positieve bijdrage geleverd.

7. Wachten…

Het wachten op materiaal, mensen, besluiten en alle andere zaken die leiden tot wachttijden voordat we ons werk kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal vragen aan collega’s, leveranciers en klanten die je uit hebt staan.

Of de wachttijden bij het laden en lossen van goederen door gebruik van verkeerd materieel. Door een kleine aanpassing kan een voertuig eenvoudig aangepast worden voor andersoortig vervoer, zodat er bijvoorbeeld eenvoudig via de zijkant kan worden gelost.

Wachttijden: het zijn de sluipmoordenaars van onze productiviteit. Hiermee gaat tijd verloren. Tijd die je liever wilt steken in het vergroten van de toegevoegde waarde voor de klant.

8. Talent

Verspilling van talent komt tegenwoordiger steeds vaker voor. Veel mensen werken boven of onder hun niveau. Dit is zonde van de kennis maar kan ook leiden tot ontevreden medewerkers.

Innovatiekracht door nieuwe routine

Lean is geen toverstaf om de organisatie in rap tempo operational excellent te maken, maar een mindset. Mensen gedragen zich 95% van de tijd routinematig. Slechts 5% is er sprake van creativiteit. De grote vraag is: Hoe zorg je er als organisatie voor dat je routine aanbrengt in het zoeken naar verbetering?

Dat is waar lean op gericht is. Lean brengt organisaties een andere zienswijze bij. Het is een andere manier van kijken. Activiteiten die geen waarde creeren, maar wel tijd of energie kosten, moeten geëlimineerd worden. Zodat je ruimte overhoudt voor dingen die de klant wél belangrijk vindt.

Hulp nodig om verspillingen in de transport & logistieke sector te minimaliseren ?

Wij hebben verschillende oplossingen om een aantal van deze verspillingen in de transport en logistieke te minimaliseren. Meer weten? Neem contact op met onze specialisten.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier