WAT IS EN DOET TAPA?

TRANSPORTED ASSET PROTECTION ASSOCIATION

TAPA staat voor Transported Asset Protection Association. Dit is een uniek forum, waarin producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie, justitie en andere belanghebbenden over de hele wereld met elkaar beveiligingsstandaarden voor de supply chain vastleggen. Het doel van TAPA is transportcriminaliteit, ladingdiefstal en het verlies van goederen te verminderen.

Samen transportcriminaliteit voorkomen

Transportcriminaliteit blijft toenemen en de incidenten worden ook steeds gewelddadiger. Jaarlijks wordt er voor 8,2 miljard euro aan ladingen en vrachtwagens gestolen. In Nederland is dat bedrag  329 miljoen euro. Daar moet een einde aan komen. TAPA helpt mee om ladingdiefstal te voorkomen door beveiligingseisen vast te legen, trainingen te geven en transportbedrijven te certificeren.

Waarom een TAPA certificering?

Een TAPA certificering heeft als doel het verlies van goederen in de transportketen te beperken. Ladingdiefstal en verlies van hoogwaardige en farmaceutische goederen komt steeds vaker voor. Hierdoor worden de eisen voor het transport van dit soort goederen ook steeds strenger. Steeds meer verladers vragen dan ook om een TAPA certificaat.

Met een TAPA certificaat laat je als transporteur of verlader zien dat de beveiliging van je wagenpark op orde is en je lading door de supply chain preventief tegen ladingdiefstal is beschermd. Hiermee kun je je van andere transportbedrijven onderscheiden. Een Tapa certificering zorgt voor aantoonbare kwaliteit.

 Welke TAPA certificeringen zijn er?

TAPA biedt richtlijnen op het gebied van transportbeveiliging en kent drie verschillende certificeringen.

  • TAPA FSR certificering – Facility Security Requirements (A, B of C)
    De officiële standaard voor de opslag van high value goederen. Hierin wordt ook omschreven aan welke eisen een logistiek dienstverleners moet voldoen om gecertificeerd te worden.
  • TAPA TSR certificering – veiligheidseisen voor transport (1, 2 of 3)
    De officiële standaard voor veilig wegtransport van high value goederen. Hierin wordt ook omschreven aan welke eisen transportbedrijven dienen te voldoen om gecertificeerd te worden.
  • TAPA PSR certificering – parkeerbeveiliging vereisten (1, 2 of 3)
    De officiële standaard voor veilige en beveiligde parkeerplekken voor vrachtwagens die hoogwaardige goederen vervoeren. Hierin wordt ook omschreven aan welke eisen exploitanten van parkeerterreinen moeten voldoen om een certificering te behalen.

De certificeringen kennen drie niveaus, met steeds strenger wordende eisen.
Tapa organiseert elk jaar 20 trainingscursussen in de EMEA-regio voor leden die gecertificeerd willen worden.

 TAPA & Imbema SBS

Imbema is lid van TAPA als service provider. Dit betekent dat je onze SBS beveiligingsoplossingen kunt gebruiken om TSR gecertificeerd te worden. Elke drie jaar herziet TAPA, in overleg met haar leden, de beveiligingsstandaarden. Hierdoor zijn wij als beveiligingsspecialist altijd op de hoogte van de laatste eisen en weten wij waar onze oplegger-, aanhangwagen-, container- en trailersloten aan moeten voldoen. Ook bieden wij onze klanten ondersteuning bij het behalen van een TSR certificering.

 Future standards

TAPA is in 2010 met de TSR (Trucking Security Requirements) certificering begonnen. Deze TSR certificering was een eerste versie, dat is uitgegroeid tot de huidige TSR standaard. Een standaard die uitsluitend op trailers is gericht. In de loop der jaren is er een hoop veranderd. We rijden met vrachtwagens over de weg, maar niet allemaal in trailers. Export producten gaan steeds vaker in containers richting zeehavens en spoorterminals, waarna ze per boot of train verder vervoerd worden.

Helaas dekt de huidige TSR certificering de behoeften aan veilig spoor- of containervervoer niet helemaal. Daarom is TAPA met het project ‘Future Standards’ gestart. Om aan de specifieke behoefte van intermodaal transport te voldoen, wordt aan de TSR standaard een extra module zeecontainers (C-TSR) of multimodaal (M-TSR) toegevoegd.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over TAPA certificeringen, trainingen , trailersloten of andere beveiligingsoplossingen?

Neem contact op met onze beveiligingsspecialisten. Zij vertellen je er alles over.

Tel: +31 (0)88 130 67 80 – E-mail: sbs@imbema.com

UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier