Één spanband is geen spanband?

spanband met hoekbeschermer

Een spanband of sjorband is een hulpmiddel om lading vast te zetten tijdens het transport. Een veel gehoorde kreet in de markt is: “Één spanband is geen spanband”. Maar klopt dit wel? Mag je sommige lading met één spanband vastzetten? En mag je verschillende soorten spanmiddelen door elkaar gebruiken? Onze ladingzekering specialist Niels Bouwmeester geeft antwoord op deze vragen in zijn nieuwe blog.

Wat staat er in de EN 12195-2 norm over het gebruik van spanbanden?

Om antwoord te kunnen geven op de vraag of het gebruik van één spanband bij het zekeren van lading voldoende is, kijken we eerst wat er in de EN 12195-2 norm is vastgelegd.  Omdat de normen niet in het Nederlands zijn, hierbij de Engelstalige alinea:

In selecting and using web lashings, consideration shall be given to the required lashing capacity, taking into account the mode of use and the nature of the load to be secured. The size, shape and weight of the load, together with the intended method of use, transport environment and the nature of the load will affect the correct selection. For stability reasons free-standing units of load have to be secured with a minimum of one pair of web lashings for frictional lashing and two pairs of web lashing for diagonal lashing.

Wanneer we de laatste alinea vertalen naar het Nederlands;

Om stabiliteits redenen moeten vrijstaande laadeenheden worden vastgezet met minimaal één paar spanbanden bij wrijvingskracht zekeren en twee paar spanbanden voor een directe zekering.

Wanneer is een lading vrijstaand?

We noemen een lading vrijstaand, wanneer de lading alleen contact maakt met de laadvloer.

Vrijstaande lading zekeren met spanbanden

(Bron: Load Info Actuele informatie over ladingzekering)

Wat betekent een paar spanbanden?

Ter verduidelijking; een paar spanbanden is twee spanbanden.

In het moderne Nederlands bestaat zowel de woordgroep een paar = ‘een stel van twee’, als een paar = ‘een niet uitgedrukt, niet te groot aantal; enige’.

Wrijvingskracht zekeren

Met spanbanden verhoog en behoud je de wrijvingskracht. De wrijvingskracht zekert de lading in alle windrichtingen. Er staat in de norm dat je bij het zekeren van wrijvingskracht bij vrijstaande laadeenheden één paar spanbanden moet gebruiken. Dit is alleen van toepassing als je een vrijstaande laadeenheid gaat neerbinden. Ook als je de af te zekeren krachten al met één spanband hebt bereikt, dien je dus minstens nog één spanband te gebruiken.

Gecombineerde zekering

Een gecombineerde zekering valt hier buiten. Bij een kopsjorring of blokkering in combinatie met een neerbinding is deze norm niet van toepassing. Uiteraard met inachtneming van de af te zekeren krachten. Als lading bevestigd is aan andere lading of aan vaste delen van de carrosserie, bijvoorbeeld bij een Code XL opbouw, hoeft je ‘slechts’ één spanband te gebruiken. Tenminste, als dit voldoende is om de lading goed te zekeren (wanneer vormsluiting in alle richtingen niet mogelijk is).

Stabiliteit

De verklaring van de stabiliteits redenen komt voort uit het feit dat bij gebruik van maar één spanmiddel, de lading onder de spanband of spanketting kan ‘verdraaien’ of ‘kantelen’.

spanband voor lading zekeren

Krachtsluitende ladingzekering

Wrijvingskracht zekeren ofwel neerbinden / neersjorren is de meest voorkomende ladingzekering methode. Het is wel de minst effectieve methode.

Om een optimale voorspankracht te bereiken heb je spanelementen met een hoge STF nodig en een bindhoek van circa 90°. Voor een goede geleiding combineer je dit met hoekbeschermers. Ook moeten de goederen drukvast en stabiel zijn. Alleen dan kan de ingebrachte voorspankracht tot het contactvlak van de lading en de laadvloer doordringen en de wrijvingskracht plaatselijk verhogen. Comprimeerbare goederen geleiden de krachten niet goed.

ladingzekering comprimeerbare goederen

Ook wordt de voorspankracht alleen maar gerealiseerd als het spanmiddel de gehele breedte van de lading raakt. Alleen op die manier kun je de lading door de voorspankracht toereikend op de laadvloer drukken.

Foutief gebruik spanband

Je moet ook voorkomen dat er ruimten tussen een lading zit. Het spanmiddel kan dan de lading naar binnen drukken, waardoor de voorspankracht minder of niet meer werkt.

Tussenruimte lading - ladingzekering

Bindhoek bepalend

De bindhoek α, welke gemeten wordt tussen het spanmiddel en de laadvloer, heeft grote invloed op de effectieve voorspanning bij het neerbinden. Hoe groter de bindhoek α, des te meer voorspankracht er op de lading kan werken. Het meest effectief is een bindhoek α van 90°.

Bindhoek spanmiddel meten

Spanmiddelen combineren

Sjorbanden en sjorkettingen

Ook mogen verschillende spanmiddelen volgens de normeringen niet gecombineerd worden.  In de EN 12195-2 en de  EN 12195-3 staat de volgende Engelstalige alinea:

Because of different behaviour and elongation under load conditions, different lashing equipment (e. g. lashing chain and web lashings) shall not be used to lash the same load. Consideration shall also be given to ancillary fittings (components) and lashing devices in the load restraint assembly are compatible with the web lashing or chains. Usage of equal combined lashings is admissible.

Als we de alinea naar het Nederlandse vertalen;

Vanwege verschillend gedrag en rek onder belasting, mogen verschillende sjormiddelen (bijvoorbeeld sjorkettingen en spanbanden) niet worden gebruikt om dezelfde lading te sjorren. Er moet ook rekening worden gehouden met aanvullende hulpstukken (componenten) en sjormiddelen in de ladingzekering die compatibel zijn met de spanband of ketting. Het gebruik van gelijke gecombineerde spanmiddelen is toegestaan.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, is het niet toegestaan om verschillende sjormiddelen voor dezelfde ‘lading’ te gebruiken. Ook niet als je hiermee de zekeringskracht hebt behaald. En ook niet als de zekeringskracht met kettingen is behaald, maar er om onverklaarbare redenen nog extra gezekerd is met bijvoorbeeld spanbanden.

Wanneer je bijvoorbeeld in de rijrichting kettingen gebruikt en in de tegengestelde richting spanbanden, is dit dus niet toegestaan. Dit omdat het woord ‘lading’ gebruikt is, in plaats van bijvoorbeeld spanrichting.

De krachten kunnen natuurkundig onmogelijk gelijktijdig optreden in de rij- en tegenovergestelde richting, maar in bochten en uitwijkmanoeuvres worden de spanelementen wel gelijktijdig belast. Het is dus niet toegestaan, omdat de materialen anders kunnen uitrekken.

Een specialistische training lading zekeren kan uitkomst bieden.

MEER INFORMATIE OVER LADING ZEKEREN?

Niels Bouwmeester

Niels Bouwmeester

Kijk voor oplossingen en producten op onze ladingzekering pagina en ga voor een specialistische training ladingzekering naar cargocoaching. Natuurlijk kun je ook direct contact met mij opnemen via 06 – 53 32 95 23.

Elke maand schrijf ik een blog over actuele ladingzekering onderwerpen. Wil je deze blogs per mail ontvangen? Schrijf je dan in voor de ladingzekering e-mailing.

1
UP
Heb je een vraag?
Bel 023 – 554 67 66
App +31 (0) 6 135 582 70
of ga naar contactformulier